Menu
RSS
A+ A A-

МОТЕЛ У АДАШЕВЦИМА

РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕНакон што је "Бранко Секулић", секретар за архитектуру и урбанизам упознао чланове Општинског већа са предлогом Одлуке о изради плана детаљне регулације за комплекс бензинске станице, сервиса и мотела са пратећим садржајима "Север" на ауто путу код Адашеваца, Веће је Одлуку усвојило на састанку одржаном 29. новембра. Предвиђена реконструкција је неопходна ради уклапања у нове прописе који ступају на снагу са 2007. годином, а обухватају еколошке и сигурносне захтеве. Поменути радови ће се искористити и за проширење капацитета станице.Средства за израду Плана обезбеђује АД "НИС Нафтагас-Промет" из Новог Сада. Носиоц његове израде је ЈП "Завод за урбанизам" Шид, са роком од 45 дана.