Menu
RSS
A+ A A-

СВЕ ЋЕ СЕ УЧИНИТИ ДА СЕ СПРЕЧИ ШИРЕЊЕ ЗАРАЗЕ

НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У БЕРКАСОВУ И ЛОВИШТУ БОСУТ ПРОГЛАШЕНО БЕСНИЛО


НЕСАВЕСНИ ВЛАСНИЦИ ПУШТАЈУ СВОЈЕ ЖИВОТИЊЕ ДА СЛОБОДНО ХОДАЈУ

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства преко Управе за ветерину донело је решење у складу са Законом о ветеринарству да се на делу територије општине Шид прогласи беснило.

Решење је донето након забележеног случаја појаве бесне лисице у Беркасову а по одредбама Правилника о мерама здравствене заштите животиња. Донетим решењем утврђено је жариште заразне болести животиња беснилом у Беркасову као и у ловишту Босут. Ради спровођења и искорењивања биће спроведене и мере вакцинације и обележавања паса и мачака, забрана промета, забрана издава-ња уверења о здравственом стању животиња и друге предвиђене мере.


- Оно што ћемо ми сигурно урадити у договору са комуналним предузећем "Стандард" - каже начелник општинске управе Шид Ронко Папуга - јесте обезбеђење нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина у граду и насељеним местима наше општине. Морамо учинити све да спречимо ширење заразе јер несавесни власници слободно пуштају своје животиње да ходају, а оне су потенцијални преносиоци заразе. У овогодишњем буџету немамо посебну позицију са које можемо одвојити неопходна средства али их можемо преусмерити са других, ради формирања ЗОО-техничке службе у оквиру Јавног комуналног предузећа "Стандард".