Menu
RSS
A+ A A-

У МОМ ЗИДУ ТУЂИ САТ

У ТОКУ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ И КОРИСНИКА (КУПАЦА) ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

На подручју наше општине има око 14.000 електричних бројила и њихова замена савременим уређајем трајаће десетак година- По новим законским прописима надлежна електродистрибуција постаје власник мерног места односно бројила те је у току потписивање уговора између електродистрибуције и корисника, односно купаца (физичких и правних лица) о регулисању међусобних односа.


- Мерно место постаје граница раздвајања између електродистрибуције и купца односно постајемо власници бројила. Бринемо о његовој исправности, одржавању те циклусној замени постојећих бројила новим најмодернијим са даљинским управљањем и очитавањем. Ова најмодернија бројила се сада уграђују само код нових купаца и до сада је шидској општини уграђено десетак таквих бројила - истиче Бранко Јошић, шеф "Електродистрибуције Сремска Митровица", "Пословна јединица Шид".
Иако је првобитним прописима било предвиђено да се бројило поставља на граници раздвајања власништва, што би значило на зиду или бедему куће према улици, омогућено је да се бројило и даље налази на фасади - зиду куће из дворишта али власник мора о томе дати писмену сагласност и обезбедити приступ мерном месту овлашћеним лицима.


- На подручју шидске општине се налази око 14 хиљада мерних уређаја, потписивање уговора ће трајати ове и следеће године. Замена бројила савременим ће ићи сукцесивно и трајаће и десетак година. Тренутно се постављају бројила француског произвођача "САГЕМ", али још није могуће даљинско очитавање, јер је потребна пратећа опрема, сервери и слично - појашњава Бранко Јошић.