Menu
RSS
A+ A A-

ЗРНО ПО ЗРНО ПЕСКА - ЛЕП ГРАД

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ У МЕСНОЈ УПРАВИ ШИД НЕ ПРЕСТАЈУ РАДОВИ

Захваљујући мештанима Шида инфраструктура града се свакога дана унапређује. Путеви се поправљају, паркови сређују, улице осветљавају...

nada_mile.jpg

 Месна управа Шид је у 2007. годину кренула са новим самодоприносом по стопи од 3%, који ће бити на снази у периоду од 01. 01. 2007. до 31. 12. 2013. године. Средства прикупљена у виду самодоприноса намењена су за изградњу и реконструкцију пешачких стаза, изградњу атмосферских колектора и решавање атмосферске одводње, одржавање хигијене комуналних објеката, изградњу и уређење инфраструктуре паркова и друго.


- До 31. 12. 2009. године је на снази и самодопринос по стопи од 2%, тако да средства прикупљена од месног самодоприноса од укупно 5% од почетка ове године представљају јавни приход строго наменског карактера. У складу с тим, Месна управа Шид је, према плану и програму улагања за 2007. годину, та средства и усмеравала - напомиње Катица Вијук, председница Месне управе Шид.

У протеклих шест месеци, на основу прилива самодоприноса, остварење плана улагања је око 40% у односу на планирано за 2007. годину. Део програма улагања, намењен за поправку и изградњу пешачких стаза, подељен је на три фазе. У оквиру прве фазе, урађена је поправка на седам улица: Војислава Илића (од Трга ослобођења до Вељка Пауновића), Пролетерска улица (десна страна), Саве Шумановића (лева страна тј. од ул. Светог Саве до ул. Јанка Чмелика), Кнеза Милоша (лева страна - један део где је било највише оштећења), Савска (цела лева страна), Светог Саве (од Николе Влашког до мостића на Шидини и улазак у Словачки парк), Змај Јовина улица (лева страна до улице Јанка Чмелика).


Како се истиче у Месној управи Шид, у другој фази је расписан јавни позив за поправку и изградњу пешачких стаза и то у улицама: Седмог јула, Васе Стајића, Мокрањчева, део улице Алексе Шантића и улаз у насеље Јелице Станивуковић од вртића.


bunar.jpg За изградњу и реконструкцију пешачких стаза у граду, по плану за ову годину, је предвиђено 7,5 милиона динара. У првој фази поправке је потрошено 2 милиона и две стотине хиљада динара, а и за другу фазу је предвиђена потрошња од око 2 милиона динара. Преостали део средстава за ову сврху, биће утрошен када се прибави инвестиционо-техничка документација, за коју је расписан јавни позив за пројектовање, јер се та реконструкција односи на ужи центар града, па је неопходно решење које ће се уклапати у амбијент - рекла је Катица Вијук.


У току су и радови на решавању атмосферске одводње на критичним местима на отвореним каналима, са прелазима и измуљивањем, у насељу Исток и на неким раскрсницама у граду. У оквиру уређења зелених површина, осим редовног одржавања у сарадњи са ЈКП "Стандард", у Словачком парку ће се обновити клупе и корпе за отпатке, а у Зеленом појасу унапредиће се јавна расвета и остали садржаји које пројектанти предложе, као што су пешачке комуникације, клупе, корпе и остало. Такође, Месна управа Шид је дотирала рад спортских клубова, удружења грађана и других удружења, којима су подељена планирана средства за ову годину у износу од 1,5 милиона динара.


- Око 90% изграђене инфраструктуре у овом граду, као што је вода, канализација, пешачке стазе, уређење паркова, постоји захваљујући грађанима који су се одрекли сопствених новчаних средстава у ове намене. То нису порези, нити обавеза, то су добровољна давања - напомиње се у Месној управи Шид.