Menu
RSS
A+ A A-

Локална управа

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
НОВА РАДНА МЕСТА НА ПОМОЛУ Аутор Бр.Ј. 846
ПУНА ПОДРШКА СЕМИНАРУ Аутор Вл.Ђ. 808
У МАНАСТИРУ СВ. АРХАНГЕЛИ У ПРИВИНОЈ ГЛАВИ Аутор П.В. 791
КУКУЈЕВЦИ Аутор Вл.Ђ. 869
ДРУГИ КРУГ У ШИДУ Аутор В.М.А. 878
МИТИН ПРВИ КРУГ У МОНЦИ Аутор П.В. 838
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ Аутор Петар Вејновић 817
НА СЕД­НИ­ЦИ СО ШИД Аутор Петар Вејновић 1044
СТРУ­ЈА НА ВЕ­ТАР Аутор Петар Вејновић 914
БУЏЕТ У ЗАКОНСКИМ ОКВИРИМА Аутор Петар Вејновић 839
МИТА АВРАМОВ Аутор Владимир Ђитко 946
МИТА АВРАМОВ Аутор Владимир Ђитко 858
ПОБОЉШАН ЖИВОТ У СЕЛУ Аутор В.М.А. 846
ВОЗОВИ НЕЋЕ ДА КОЧЕ Аутор В.М.А. 869
ГРА­ЂА­НИ­МА ОМО­ГУ­ЋИ­ТИ БО­ЉИ СТАН­ДАРД Аутор Петар Вејновић 889
КОН­КРЕТ­НИ РЕ­ЗУЛ­ТА­ТИ Аутор Петар Вејновић 1061
ОЧЕ­КУ­ЈЕМ КОН­КРЕТ­НЕ РЕ­ЗУЛ­ТА­ТЕ Аутор Петар Вејновић 914
НА­ЦР­ТА­НЕ ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ Аутор Владимир Ђитко 844
НАЈ­ВЕ­ЋИ СЕ СПО­ТА­КЛИ О ЛИ­ЦИ­ТА­ЦИ­ЈУ Аутор Петар Вејновић 1828
ДОГОВОРОМ ДО ЧИСТИЈЕГ ГРАДА Аутор Петар Вејновић 840
ЗАДАЦИ СЛОЖЕНИ, АЛИ РЕШЕНИ Аутор В.М.А. 849
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД Аутор Петар Вејновић 866
ИЗ ОД­СЕ­КА ЗА ПРИ­ВРЕ­ДУ И РАЗ­ВОЈ Аутор В.М.А. 875
"РО­ДЕ ДО­НЕ­ЛЕ" 365 БЕ­БА Аутор В.М.А. 868
КУ­ЋО МО­ЈА БУ­ДИ СА­МО МО­ЈА Аутор Петар Вејновић 908
ПУ­ТЕ­ВИ И ДА­ЉЕ ПРИ­О­РИ­ТЕТ Аутор В.М.А. 854
ШИД У КАНУ Аутор В.М.А. 1271
ЗА ИЗ­БЕ­ГЛА И РА­СЕ­ЉЕ­НА ЛИ­ЦА У ВОЈ­ВО­ДИ­НИ Аутор Петар Вејновић 878
Од­лу­ком пред­сед­ни­ка оп­шти­не Шид Аутор В.М.А. 826
Пред­став­ни­ци Омо­ла по­но­во у Ши­ду Аутор В.М.А. 877
МЕ­СНА УПРА­ВА ШИД Аутор Петар Вејновић 853
Скуп­шти­на оп­шти­не Шид Аутор В.М.А. 898
Нај­бр­жи пут ка Евро­пи Аутор Петар Вејновић 905
ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД Аутор В.М.А. 885
Општа управа Аутор Редакција 785