Menu
RSS
A+ A A-

Локална управа

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
НОВА РАДНА МЕСТА НА ПОМОЛУ Аутор Бр.Ј. 710
ПУНА ПОДРШКА СЕМИНАРУ Аутор Вл.Ђ. 680
У МАНАСТИРУ СВ. АРХАНГЕЛИ У ПРИВИНОЈ ГЛАВИ Аутор П.В. 669
КУКУЈЕВЦИ Аутор Вл.Ђ. 736
ДРУГИ КРУГ У ШИДУ Аутор В.М.А. 729
МИТИН ПРВИ КРУГ У МОНЦИ Аутор П.В. 692
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ Аутор Петар Вејновић 693
НА СЕД­НИ­ЦИ СО ШИД Аутор Петар Вејновић 900
СТРУ­ЈА НА ВЕ­ТАР Аутор Петар Вејновић 762
БУЏЕТ У ЗАКОНСКИМ ОКВИРИМА Аутор Петар Вејновић 722
МИТА АВРАМОВ Аутор Владимир Ђитко 790
МИТА АВРАМОВ Аутор Владимир Ђитко 721
ПОБОЉШАН ЖИВОТ У СЕЛУ Аутор В.М.А. 700
ВОЗОВИ НЕЋЕ ДА КОЧЕ Аутор В.М.А. 738
ГРА­ЂА­НИ­МА ОМО­ГУ­ЋИ­ТИ БО­ЉИ СТАН­ДАРД Аутор Петар Вејновић 765
КОН­КРЕТ­НИ РЕ­ЗУЛ­ТА­ТИ Аутор Петар Вејновић 911
ОЧЕ­КУ­ЈЕМ КОН­КРЕТ­НЕ РЕ­ЗУЛ­ТА­ТЕ Аутор Петар Вејновић 780
НА­ЦР­ТА­НЕ ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ Аутор Владимир Ђитко 718
НАЈ­ВЕ­ЋИ СЕ СПО­ТА­КЛИ О ЛИ­ЦИ­ТА­ЦИ­ЈУ Аутор Петар Вејновић 1650
ДОГОВОРОМ ДО ЧИСТИЈЕГ ГРАДА Аутор Петар Вејновић 699
ЗАДАЦИ СЛОЖЕНИ, АЛИ РЕШЕНИ Аутор В.М.А. 726
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД Аутор Петар Вејновић 710
ИЗ ОД­СЕ­КА ЗА ПРИ­ВРЕ­ДУ И РАЗ­ВОЈ Аутор В.М.А. 714
"РО­ДЕ ДО­НЕ­ЛЕ" 365 БЕ­БА Аутор В.М.А. 734
КУ­ЋО МО­ЈА БУ­ДИ СА­МО МО­ЈА Аутор Петар Вејновић 779
ПУ­ТЕ­ВИ И ДА­ЉЕ ПРИ­О­РИ­ТЕТ Аутор В.М.А. 728
ШИД У КАНУ Аутор В.М.А. 1107
ЗА ИЗ­БЕ­ГЛА И РА­СЕ­ЉЕ­НА ЛИ­ЦА У ВОЈ­ВО­ДИ­НИ Аутор Петар Вејновић 741
Од­лу­ком пред­сед­ни­ка оп­шти­не Шид Аутор В.М.А. 696
Пред­став­ни­ци Омо­ла по­но­во у Ши­ду Аутор В.М.А. 745
МЕ­СНА УПРА­ВА ШИД Аутор Петар Вејновић 696
Скуп­шти­на оп­шти­не Шид Аутор В.М.А. 735
Нај­бр­жи пут ка Евро­пи Аутор Петар Вејновић 773
ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД Аутор В.М.А. 738
Општа управа Аутор Редакција 647