Menu
RSS
A+ A A-

НА ЕВИДЕНЦИЈИ 4.0057 ЛИЦА

ИЗ РАДА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ИСПОСТАВА ШИД


vlajko.jpg Закључно са децембром прошле године, на евиденцији Националне службе за запошљавање, Испостава Шид, био је 4.057 лица од чега су 2.051 жене. Највећи број је са првим и другим степеном стручне спреме и то 1.781 лице од чега су жене 937, а од трећег до осмог степена је евидентирано 2.276 лица од чега су 1.114 жене.

И у току прошле године примењиване су мере активне политике запошљавања уз финансирање више врста програма о чему смо разговарали са Влајком Манојловићем, координатором у Испостави Шид.


- У програму самозапошљавања имали смо 29 случајева које је финансирала Република и два случаја које је финансирала Покрајина. Реч је о бесповратним средствима за покретање сопственог бизниса. Република је одобрила 130 хиљада динара, а Покрајина 160 хиљада динара. Такође смо имали и четири захтева тзв. новог запошљавања.

Послодавац који је запослио новог радника односно лице са наше евиденције, добио је од Покрајине 100 хиљада динара по раднику - истиче Влајко Манојловић.


Наш саговорник додаје и да је било 11 захтева за микро-кредите које додељује републички Фонд за развој, а одобрено је осам. Реч је о износу од пет до 30 хиљада евра на период од три до пет година са једном годином грејс периода и каматом од један посто на годишњем нивоу. У мере активне политике запошљавања, убраја се и програм за оспособљавање приправника те је у прошлој години било 52 лица по овом основу од трећег до седмог степена стручности. У питању су волонтери приправници и волонтери практиканти. Код приправника се врши рефундација дела средстава послодавцу.


- Напред набројаним мерама активног запошљавања могу додати још једну. Реч је о оспособљавању из области информатике и у току је курс за 10 полазника који траје 88 часова и то финансира Национална служба за запошљавање - напомиње Манојловић.