Menu
RSS
A+ A A-

ПОПУСТ ЗА СТРУЈУ

ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ГРАЂАНА НАШЕ ОПШТИНЕ

Наши суграђани који су корисници права на материјално обезбеђење као и они који су у стању социјалне потребе, а подразумева се да месечни приход породичног домаћинства не прелази двоструки износ цензуса за остваривање права на материјално обезбеђење, могу добити попуст за плаћање утрошене електричне енергије уколико испуне одређене услове.

Према речима Мирјане Батало, шефа Сектора трговине у "Електродистрибуцији Сремска Митровица" корисници материјалног обезбеђења могу добити попустод 35 посто уколико редовно плаћају своје месечне рачуне и потроше до 465 књ месечно, а корисници односно лица из стања социјалне потребе такође уколико редовно плаћају месечне обавезе и потроше до 363 књ, могу добити попут од 35 посто.

Одељење за општу управу и друштвене делатности СО Шид, добило је списак од Центра за социјални рад са 320 лица са подручја целе општине Шид, којима су послата обавештења како би предали потребну документацију на основу које ће се утврдити која лица остварују право на поменути попуст. Документација се предаје у канцеларију бр. 1 у згради СО Шид.