Menu
RSS
A+ A A-

ПОЧЕЛА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Општина Шид сврстала се међу десетак локалних самоуправа у Србији, где је започет поступак примене новог Закона о пољопривредном земљиштулицитацијаОдредбама овог Законског акта уводе се системске новине у нашем аграру и уводе стандардни и нормативи који су у примени у Европским земљама. Ова ажурност општине Шид потврђена је и на седници Скупштине, одржаној 30. новембра, где је усвојен програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2006/07. години.

Овај документ добио је претходну сагласност у Министарству пољопривреде, а израдила га је комисија у саставу: Зоран Семеновић агроекономиста председник и чланови Лазар Вркатић инжењер пољопривреде, Владислав Плачковић, инжењер геодезије, Милица Гегић економиста и Славко Цупер правник.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта урађен је у веома кратком року што је заслуга пре свега чланова стручне комисије а садржи анализу постојећег стања пољопривредног земљишта као и могућности нове организације уређења и заштите. Програм је обухватио производни, агроекономски, инфраструктурни, правни, административни, друштвено-комунални и еколошки аспект гледања на ову проблематику. У свом садржају обухваћени су географско територијалне карактеристике, рељефни и климатски фактори, подаци о постојећој каналској мрежи са доста изнетих података о површинама. Треба истаћи да је у шидској општини до сада комасирано 52.870 хектара пољопривредног земљишта и да га још треба обавити у 5 катастарских општина на 15.832 хектара.

Табеларно су изнети подаци да се површине намењене за пољопривредну производњу у административним границама општине Шид налазе у 19 катастарских општина и да обухватају 47.010 хектара. Највећи део су оранице 37.766 хектара, виногради 1.014 ха, воћњаци 548 ха, пашњаци 1.041 ха, а има и 310 хектара рибњака и трстика. Наведени подаци довољно говоре са колико "аграрног потенцијала" располаже општина Шид уз изнете и површине пољопривредног земљишта које сада обрађују овдашње земљорадничке задруге. Програмом је табеларно исказана и статусна својина над површинама где доминира приватна, а 11.398 хектара пољопривредног земљишта је државна својина. Од ових површина комисија је утврдила да се у поступак давања у закуп уз јавну лицитацију може дати 4.100 хектара.

Интересовање за узимање земљишта у закуп је већ присутно у овом делу Срема, а сам поступак биће обављен како је на седници Скупштине при усвајању програма најављено до половине децембра. Наведене површине су статусом државне својине подељене у табле и за сваку ће бити обављен посебан поступак лицитације. Ову процедуру обавиће како је одлучено Генерална комисија општине Шид, а коначну одлуку о узимању у закуп треба да донесе председник општине. Тренутна тржишна вредност закупнине или добро познате "аренде" креће се у селима шидске општине од 100 до 150 еура по хектару. Простом математиком може се доћи до рачунице да ће од давања пољопривредног земљишта у закуп на административном подручју општине Шид бити инкасирано око пола милиона еура. Како је одредбама Закона предвиђено, а то је програмом и дефинисано, средства су намењена за уређење и заштиту наведеног пољопривредног земљишта.