Menu
RSS
A+ A A-

Водопривреда

КАНАЛСКОМ МРЕЖОМ ДО ВЕЋИХ ПРИНОСА


Подносећи недавно на седници СО Шид извештај општинске Комисије која је имала задатак да утврди стање и квалитет пољопривредног земљишта као и предлог мера за његово побољшање дипл. инг. Зоран Семеновић је изнео и податке о стању каналске мреже на подручју шидске општине. Геостратешки положај општине Шид која се налази између Дунава, Саве, Босута и Студве условио је да се на подручју ове општине изгради каналска мрежа у дужини од хиљаду и сто километара. Само тај податак говори да је питање уређења и одржавања каналске мреже један од најважнијих задатака у наредном периоду.

Иако је просторно (678 квадратних километара) једна од већих у Војводини шидска општина по броју становника и економској моћи спада међу најмање у Покрајини. То је и био главни разлог да је у последњој деценији дошло до небриге и запуштања каналске мреже што је за последицу имало велике штете на пољопривредним културама. "Да смо овог пролећа имали функционалну каналску мрежу, штете од поплава и подземних вода биле би минималне и поред великог водостаја свих река које нас окружују. Али већина канала због тога што на њима годинама није ништа урађено нису били у могућности да приме сву воду која се налазила на њивама што је за последицу имало велике штете на усевима овог пролећа - истакао је Семеновић.

Поред каналске мреже на подручју шидске општине се налази и седам црпних станица које вишак воде из каналске мреже пропуштају у реке Дунав, Саву, Босут и Студву. Многе од њих такође раде испод свог максимума јер годинама се на њима нису вршили преко потребни ремонти чиме је ситуација са одвођењем воде са пољопривредних површина још више отежана.

Водопривредно предузеће Шидина из Шида које је водило рачуна о одржавању каналске мреже у општини заједно са ЈП Воде Војводине уназад неколико година чини одређене напоре да се стање у овој области поправи. Али недостатак средстава постао је ограничавајући фактор за дуготрајније решење овог проблема. Директор Шидине Милан Обрадовић је недавно изјавио да ће његово предузеће учинити све да би се стање поправило посебно у јужном делу општине у којем се и налази највећи део каналске мреже. "Ми смо у складу са нашим могућностима извршили одређене радове. Али то је премало да би се ситуација знатније поправила. Можда бисмо и више урадили али често и за оно што урадимо не добијемо сва потребна средства", истиче директор Шидине.

Иначе шидска општина након репрограмирања дуга према ЈП Воде Војводине редовно испуњава своје обавезе према овом предузећу и зато са правом очекује да у наредној години детаљено уређење каналске мреже на подручју шидске општине уђе међу приоритетне пројекте ЈП Воде Војводине на подручју Срема.

Уређењем каналске мреже на подручју шидске општине знатно би се смањиле штете од поплава и подземних вода.