Menu
RSS
A+ A A-

ВОДОПРИВРЕДА

На недавно одржаном састанку представника ЈП Воде Војводине из Новог Сада и председника општине Шид и месних управа разговарало се о плану и програму овог Јавног предузећа у наредној години као и пословима који су обављени у овој години.


Представници ЈП Воде Војводине су истакли да ће идуће године уследити значајни радови на обнови и реконструкцији каналске мреже у шидској општини као и радови на три црпне станице које се налазе у сливовима река Сава, Босут и Студва.Учествујући у разговору представници из готово свих села у нашој општини истакли су проблеме са којима су суочени последњих година управо због неодржавања и запуштености каналске мреже. То је по њиховим речима имало за последицу да је последњих година због високих водостаја река Саве, Босута и Студве као и високог нивоа подземних вода било великих штета на пољопривредним површинама. Ово је посебно изражено у јужним деловима општине Шид који и гравитира ка речним сливовима ових река.Иначе на подручју шидске општине налази се око 1.100 километара каналске мреже и три црпне станице што представља више од 5 одсто укупне каналске мреже у Војводини. Само тај податак говори да се овом питању мора посветити дужна пажња јер шидска општина као једна од најсиромашнијих у Покрајини није у стању да сама реши овај проблем. Водопривредно предузеће Шидина у току ове године је извело низ радова на готово свим деловима наше општине. Али то је још увек недовољно да би се дугорочно решило питање каналске мреже у општини.Председник општине Шид Мита Аврамов имао је примедбе на наплату накнаде за одводњавање истичући пример шидског Водовода који је током овог лета имао блокиран рачун због нередовног измирења својих обавеза. "ЈП Водовод је успело да изврши наплату за коришћење канализације у износу од 3,5 милиона динара а обавезе према ЈП Воде Војводине су износиле преко 5 милиона динара. Тиме је ово предузеће доведено у незавидну ситуацију јер му је у једном тренутку престало нормално пословање. Зато мислим да би се у плану за наредну годину требало изнаћи начин да се овај проблем реши на обострано задовољство", нагласио је Аврамов.Шеф сектора за мелиорације у ЈП Воде Војводине инж. Никола Бунчић је истакао да је ЈП Воде Војводине преко Водопривредног предузећа Шидина из Шида у току ове године извело радове у вредности од 35 милиона динара док је накнада на нивоу општине наплаћена у износу од 21 милион. "То говори да смо имали разумевања за шидску општину а тако ће бити и убудуће. Ипак морам да истакнем да нам у овом тренутку корисници са подручја општине ШИД дугују око 35 милиона и уколико успемо да до краја године наплатимо бар већи део дуга то ће значити да ће и радова бити више", истакао је Бунчић.На крају састанка закључено је да ће ВП Шидина у току наредне године према усвојеном плану и програму извести низ значајних радова посебно на каналској мрежи као и на другим водопривредним објектима како би се створили услови да у случају високог водостаја река и нивоа подземних вода штете на пољопривредним површинама буду што мање.