Menu
RSS
A+ A A-

Просторни план општине

Предлог Просторног плана општине Шид за свих 19 месних управа, чија је израда поверена Јавном предузећу Завод за урбанизам Војводине, прошао је Општинску комисију за планове на седници одржаној 24. новембра. Уз План је направљен и Извештај о процени утицаја Просторног плана општине Шид на животну средину.


Мр Бранко Секулић, секретар за архитектуру и урбанизам, истиче да је материјал враћен обрађивачу на дораду, па је уз позитивно мишљење општинске комисије прослеђен Министарству за капиталне инвестиције. Чека се потврда тог министарства да је овај план усклађен са Просторним планом Републике Србије.Иако смо најављивали јавну расправу о просторном плану општине Шид у новембру, она ће почети у другој половини децембра, у трајању од месец дана. Након тога следи усвајање на седници Скупштине општине Шид.