Menu
RSS
A+ A A-

НОВИНЕ У РАДУ ПРВОСТЕПЕНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМИСИЈЕ

ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ РАДА

Новим Правилником о организацији и раду лекарских комисија, два лекара искључиво раде само у комисији, а трећи по уговору - Од 10.12.2006. године, накнаду због несреће односно повреде на раду у стопроцентном износу пада на терет послодавца

 

Новим Правилником о организацији и раду лекарских комисија, чија је примена почела 1.11.2006. године, на подручју Сремског округа су формиране три првостепене лекарске комисије. Једна са седиштем у Сремској Митровици за овај град и ради уторком, средом и петком као и за Шид где долази понедељком и четвртком. Једна комисија је у Руми и има надлежност и за Пећинце и Ириг, а трећа у Старој Пазови и "покрива" и Инђију.

- Новина је у томе што су два члана лекарске комисије стално запослена у Републичком заводу за здравствено осигурање, Филијала Сремска Митровица и раде искључиво овај посао, а трећи члан посао у комисији обавља на основу уговора. У комисији која је надлежна за нашу општину су др Сунчица Манојловић, специјалиста гинеколог-акушер, која је и председница комисије, др Слободан Пантелић, гинеколог-акушер и др Qубица Фодора, интерниста у нашем Дому здравља. Оваквом организацијом комисија је успостављена већа ефикасност - објашњава Нада Кечкеш, шеф Испоставе Филијале Сремска Митровица у Шиду.

Према њеним речима, на комисију се упућују сви осигураници чије се лечење спроводи ван Филијале Сремска Митровица као што су разни специјалистички прегледи, болничко лечење, рехабилитација, магнетна резонанца и друга лечења у Сремској. Каменици, Новом Саду или рецимо Београду. Осигураник упут лекара специјалисте и сву медицинску документацију предаје референту лекарске комисије који прима захтеве и комисија одлучује на основу поднете документације. Комисија је и даље надлежна за боловање, односно оцену радне способности, а комисији присуствују осигураник са приложеном медицинском документацијом.

- И даље послодавац плаћа накнаду боловања до 30 дана, а после тога исплата иде на терет Републичког завода за здравствено осигурање. Накнада износи 65 одсто од основице тромесечног просека, који је претходио пре наступања привремене спречености за рад. Толико се исплаћује и трудницама - каже Нада Кечкеш додајући да се у хитним случајевима, када се лечење изискује ван Филијале Сремска Митровица, документација одмах оверава.

ПРЕПОЛОВЉЕНЕ НЕСРЕЋЕ НА РАДУ

Од 10.12.2006. године, примењују се одредбе према којима за несреће односно повреде на раду, накнаду у 100 одсто износу уплаћује послодавац и исплата више не иде на терет Завода за здравствено осигурање.- На нашем подручју смо имали највише несреће односно повреда на раду из области шумарске делатности. Од када се примењују нове одредбе о исплати накнаде, број повреда се преполовио. Очигледно је да сада послодавци више воде рачуна о неопходним мерама заштите својих радника - каже Нада Кечкеш.