Menu
RSS
A+ A A-

Редакција

Драги читаоци,

 • Аутор Јовица МЛАДЕНОВИЋ
 • Погодака: 1310

ОВО ЈЕ 50-ТИ ЈУБИЛАРНИ БРОЈ ШИДСКИХ НОВИНА, АЛИ И ПОСЛЕДЊИ БРОЈ ДОСАДАШЊЕГ УРЕДНИКА ЈОВИЦЕ МЛАДЕНОВИЋА50.jpg

 

 

 

Пред Вама је 50-ти јубиларни број ваших и наших Шидских новина за које са поносом тврдим да су новине у пет милиона боја и да такве не постоје нигде на свету.

Ово су новине о оном малом обичном човеку о којем смо објављивали лепе приче и причице, подигли смо тираж са 3.000 на 3.500 примерака, али увек се тражио примерак више. Нисмо вас терали да нас читате али били смо навалентни, помало дрски и безобразни, и закорачили смо у ваше домове. Више нисте могли без нас и са нестрпљењем сте очекивали нови број.

Опширније: Драги читаоци,

ХВАЛА ТИ, ГРГУРЕ!

 • Аутор П. Вејновић
 • Погодака: 532

НАШ ДИСТРИБУТЕР


grgur.jpg
Према општим оценама, популарност наши новина у последње време све је већа. О томе најбоље говори повећано интересовање за добијање нашег листа у свим местима наше општине. Управо из тог разлога, тираж најновијег броја увећали смо за 500 примерака.

Један од наших најбољих дистрибутера свакако је Слободан Гргур из Шида који по правилу одмах након штампања Шидских новина сачека најновије издање. Након што добије 100 примерака, одмах креће са расподелом новина коју чини бесплатно По његовим речима највећи део оде познаницима и пријатељима а велики део расподели и људима који раде на тезгама и продавницама које се налазе на Зеленој пијаци.

- То чиним са великим задовољством а реакције Ваших читалаца сваким даном су све позитивније што  по мојој оцени говори да су Шидске новине све популарније у нашој средини и да се без њих не може, рекао је Слободан Гргур из Шида.

 

ДРУГИ РОЂЕНДАН ВАШИХ И НАШИХ НОВИНА

 • Аутор Редакција
 • Погодака: 561

6. ДЕЦЕМБРА 2007.

"Шидски" у пуном колору, локалне новине каквих нема у Србији и свету а бесплатне. Ако још нисте, одмах проверите зашто нас читају и на Интернету.Обезбедите свој бесплатни примерак 6. децембра на киосцима у Шиду и у свим месним управама. Немојте чекати јер читав тираж "плане" само за један дан. Нама можете веровати јер ми не знамо шта су новинарске лажи и преваре. Ми волимо да пишемо о обичним људима са подручја наше општине. Знамо зашто нас читате. Хвала Вам"

ШИДСКЕ НОВИНЕ – МОЈ СУ КАЛЕИДОСКОП

 • Аутор Петар Пашалић
 • Погодака: 582
РЕЧ ЧИТАЛАЦА

Не могу да не кажем шта ми причињавају ове новине.
Исто као што не могу оћутати на које - какве невоље
што нас сналазе, али о другим стварима – други пут.
Ја немам могућности да понекад „скокнем” до Јамене, Батроваца, Грдине, Ердевика... ма широм општине.
Све ми то дочарају и споје ме са мени драгим људима и шоровима ствараоци овог листа! Познајем те људе, деде, очеве својих ђака, авлије из којих сам куповао кукуруз, јагањце, препознајем то јер је насликано и питко описано.
Знају и они мене.
Изузетно ме дирну вести о нечијем нестанку, као и одласку Зорана Вељковића. Звао сам га Зоком и нећу сад детаљисати о нашем познанству, али хоћу да изразим захвалност аутору „ИН МЕМОРИАМ” на топлим речима.
Свим ствараоцима “билтена” од мене ‘ хвала за тај рад.

"ОВО СУ ОДЛИЧНЕ НОВИНЕ"

 • Аутор В.М.А.
 • Погодака: 585

РЕЧ ЧИТАЛАЦАavakumovic.jpg

 

 

 

 

Често, приликом посете нашој општини, пословни људи сусрећу се са "Шидским билтеном" па га пажљиво прелистају. Недавно је овде боравио и Александар Авакумовић, адвокат из Београда. И он је са великим занимањем и интересовањем прочитао наше новине и изразио се похвално о њима.


- Ово су одличне новине, графичка опрема је изванредна. Стварно се има шта прочитати. Јако занимљиве новине - рекао је Александар Авакумовић.

ОД ОВОГ БРОЈА

 • Аутор Редакција
 • Погодака: 600

ЗА ВАС ПИШЕ БРАНИМИРКА ЈЕРКОВИЋ


branimirka.jpgБранимирка Јерковић је рођена 18. октобра 1982. године у Винковцима. Завршила је средњу Економску школу "9. мај" у Сремској Митровици, а факултетску диплому је стекла на Факултету политичких наука у Београду, смер новинарско-комуниколошки. Осим радова за потребе факултета, опробала се и у живој пракси пишући за дневни лист "Блиц" у Београду.
У овом броју објављујемо њене текстове писане једноставним и разумљивим језиком, препуне енергије, полета и младалачког заноса.
Добродошла колегинице!

УКРАТКО

 • Аутор П.В.
 • Погодака: 568

ПРВИ УПИСНИ КРУГ
У првом уписном кругу за средњошколце у шидској гимназији "Сава Шумановић" уписано је 66 ученика у општи смер Гимназије и 30 ученика у економски смер. За други уписни круг остала су упражњено 24 слободна места, која ће, како се очекује бити попуњена у другом уписном кругу а коначни резултати уписа биће познати 12. јула.


У Техничкој школи "Никола Тесла" у Шиду у првој кругу уписано је 118 ученика, остала су упражњена су 32 места која ће такође бити попуњена у другом уписном кругу.ПРОСТОРНИ ПЛАН
Предлог просторног плана Шид био је изложен на јавни увид свим заинтересованим правним и физичким лицима и налазио се у просторијама општинске управе. Један од најважнијих докумената, који је израдио Покрајински завод за урбанизам из Новог Сада, након увида надлежне комисије које ће формирати коначан предлог, наћи ће се пред одборницима СО Шид највероватније на првој јесењој седници општинског парламента.СНИМАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
комисија за јавне набавке Месне управе Шид, донела је на својој седници одлуку да посао геодетског снимања канализационе мреже у граду повери фирми Планиметар из Шида, чија понуда је била најповољнија. Истовремено комисија је донела и одлуку да се послови на решавању атмосферске одводње, ископа отворених канала и измуљивање постојећих повери фирми Хидроник из Шида.РАДНИЦИ СПОРТИСТИ
На 9. Радничко-спортској Олимпијади Војводине која је одржана у Ади, учествовало је преко 2000 радника-спортиста из Војводине. Међу њима се налазило и неколико представника из наше општине. Рукометна екипа Д.О.О. Ковинчић из Шида освојила је треће место и бронзану медаљу

НО­ВО РУ­ХО НА­ШИХ НО­ВИ­НА

 • Аутор Јо­ви­ца Мла­де­но­вић
 • Погодака: 1368

У Штам­па­ри­ји "Бор­ба" а.д. у Бе­о­гра­ду, по­пут му­ње сев­ну­ле су ва­ше и на­ше но­ви­не са је­да­на­ест стра­на у бо­ји, но­вим са­др­жа­ји­ма и но­вим гра­фич­ким из­гле­дом, од­но­сно гра­фич­ки опре­мље­не ком­би­на­ци­јом стра­них илу­стро­ва­них ча­со­пи­са и днев­них но­ви­на.

Опширније: НО­ВО РУ­ХО НА­ШИХ НО­ВИ­НА

РЕЧ УРЕД­НИ­КА

 • Аутор Јо­ви­ца Мла­де­но­вић
 • Погодака: 1519

Дра­ги чи­та­о­ци,

Пред ва­ма је два­де­се­ти број ва­ших и на­ших но­ви­на, у не­што из­ме­ње­ном ру­ху. Пи­ши­те, са­ра­ђуј­те, пред­ла­жи­те, хва­ли­те и кри­ти­куј­те, да ва­ше и на­ше но­ви­не бу­ду још бо­ље и ква­ли­тет­ни­је, да се увек тра­жи је­дан при­ме­рак ви­ше. Стра­ни­це но­ви­на за вас ће увек би­ти отво­ре­не, ра­до­ва­ће нас ва­ша пи­сма, пред­ло­зи, те­ле­фон­ски по­зи­ви, по­хва­ле и кри­ти­ке...

Опширније: РЕЧ УРЕД­НИ­КА

УЗ ОВАЈ БРОЈ

 • Аутор Радивој Лазић
 • Погодака: 1475

ВИ­НИ­ЈА­ДАНи­је про­шло ни три-че­ти­ри да­на од за­вр­шет­ка сад већ по­зна­те Шид­ске ко­ба­си­ци­ја­де, а у Бер­ка­со­ву је 14. фе­бру­а­ра на дан све­тог Три­фу­на (а кад ће, ако не тад) одр­жа­на 12. Бер­ка­со­вач­ка ви­ни­ја­да. Још се с не­па­ца сре­мач­ких љу­би­те­ља до­брог за­ло­га­ја ни­је из­гу­био укус љу­тих срем­ских ко­ба­си­ца, а већ је при­сти­гло бер­ка­со­вач­ко, би­кић­ко, шид­ско, ер­де­вич­ко... ви­но да "сплах­не" љу­ти­ну и бла­жен­ством бо­жан­ског пи­ћа да­де рав­но­те­жу до­брог за­ло­га­ја и при­јат­ног уку­са.

Опширније: УЗ ОВАЈ БРОЈ

РЕАГОВАЊА

 • Аутор Петар Пашалић
 • Погодака: 1587

С времена на време дође ми до руку овај наш локални лист.Прочитам га у целости.Обрадујем се, углавном, свим написима јер ми приближе живот у Јамени, Бингули, Моловину..., приближе ми људе с којим се сусрећем.Као што је у Његошово време излазило "ОГЛЕДАЛО СРПСКО", тако "Шидски билтен" у мени разбија наметнути глобализам којим ме запљускују ТВ информације које ме удаљавају од мог окружења.Зато, иако је немерљив овај наш "Билтен" са "Огледалом", он је наше, ововременско, овдашње огледало.Има у њему народског, шеретског говора у написима Р. Лазића, има озбиљних новинарских тонова П. В. и В. М. А., стваралаца ових садржаја, има за свачију душу понешто, а знамо лица, место радње и истинитост казивања.

Опширније: РЕАГОВАЊА