Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 940
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 988
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 1026
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 950
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 977
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1014
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 957
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 949
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1071
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1063
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1242
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 1014
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1126
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 982
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1140
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 1009
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 1024
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 996
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1053
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1041
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1083
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 1014
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1065
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1072
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1043
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1102
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1080
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1118
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1034
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1113
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1143
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1213
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1131
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1295
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1292
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1155
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1076
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1266
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1238
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1106
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1134
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1155
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1325
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1097
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 976