Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 644
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 682
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 698
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 648
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 686
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 700
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 660
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 660
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 757
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 765
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 804
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 739
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 795
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 712
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 846
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 713
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 730
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 728
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 763
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 728
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 800
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 733
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 786
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 790
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 750
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 801
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 772
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 791
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 756
Кућно лечење Аутор В.М.А. 817
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 819
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 891
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 841
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 964
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1022
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 833
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 795
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 875
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 843
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 816
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 849
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 876
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1036
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 799
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 700