Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 877
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 946
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 976
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 907
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 938
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 965
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 918
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 912
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1032
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1017
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1160
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 975
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1072
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 947
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1097
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 967
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 984
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 964
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1005
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 990
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1041
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 979
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1029
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1035
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1000
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1062
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1021
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1067
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1000
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1060
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1094
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1174
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1089
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1249
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1260
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1096
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1028
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1217
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1173
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1063
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1092
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1108
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1275
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1049
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 929