Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 798
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 857
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 890
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 828
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 856
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 883
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 836
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 813
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 947
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 930
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1005
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 895
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 985
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 863
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1015
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 884
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 904
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 887
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 920
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 902
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 960
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 900
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 953
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 954
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 917
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 976
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 934
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 983
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 918
Кућно лечење Аутор В.М.А. 977
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 995
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1079
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1000
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1155
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1182
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 998
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 943
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1096
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1030
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 979
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1003
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1026
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1190
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 954
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 838