Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 1063
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 1098
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 1185
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 1068
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 1092
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1132
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1071
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 1085
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1204
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1188
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1383
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 1136
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1278
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 1092
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1244
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 1134
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 1156
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 1109
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1178
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1182
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1212
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 1140
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1180
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1198
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1186
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1227
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1211
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1232
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1153
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1227
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1280
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1363
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1256
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1439
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1436
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1305
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1202
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1413
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1386
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1230
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1270
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1303
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1453
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1216
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 1090