Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 788
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 847
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 879
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 814
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 843
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 869
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 824
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 803
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 935
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 917
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 988
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 884
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 971
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 850
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1002
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 868
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 893
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 876
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 908
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 890
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 951
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 891
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 942
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 939
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 905
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 963
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 922
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 972
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 907
Кућно лечење Аутор В.М.А. 965
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 983
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1066
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 991
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1138
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1170
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 989
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 932
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1086
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1009
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 967
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 990
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1014
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1178
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 943
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 830