Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 763
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 821
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 848
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 782
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 815
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 842
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 798
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 779
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 910
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 894
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 950
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 861
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 947
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 821
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 974
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 836
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 861
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 847
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 884
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 862
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 928
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 864
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 914
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 914
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 880
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 936
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 892
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 944
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 881
Кућно лечење Аутор В.М.А. 940
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 958
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1041
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 967
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1113
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1145
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 961
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 908
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1057
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 971
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 937
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 962
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 991
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1155
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 916
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 805