Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 660
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 712
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 734
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 665
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 703
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 722
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 678
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 671
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 797
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 784
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 823
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 759
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 841
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 728
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 865
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 727
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 755
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 743
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 778
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 746
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 817
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 752
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 798
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 808
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 769
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 822
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 786
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 833
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 769
Кућно лечење Аутор В.М.А. 834
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 853
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 923
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 861
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 990
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1039
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 852
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 811
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 953
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 858
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 835
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 860
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 887
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1051
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 817
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 717