Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 555
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 556
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 603
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 554
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 592
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 579
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 566
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 565
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 623
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 669
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 673
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 650
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 703
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 616
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 722
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 630
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 646
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 634
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 631
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 613
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 708
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 638
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 658
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 659
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 667
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 672
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 681
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 654
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 663
Кућно лечење Аутор В.М.А. 684
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 691
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 801
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 744
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 829
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 930
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 745
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 710
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 746
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 768
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 702
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 762
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 794
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 921
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 715
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 614