Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 854
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 923
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 954
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 885
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 919
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 943
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 897
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 891
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1010
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 994
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1118
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 953
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1048
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 927
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1076
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 945
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 964
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 944
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 983
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 968
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1019
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 961
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1009
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1014
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 978
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1040
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1000
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1047
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 981
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1036
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1072
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1151
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1068
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1227
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1238
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1074
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1005
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1192
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1142
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1039
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1067
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1086
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1251
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1027
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 906