Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 752
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 812
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 838
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 770
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 804
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 832
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 789
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 768
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 901
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 885
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 939
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 852
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 938
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 812
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 966
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 825
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 853
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 839
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 874
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 852
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 920
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 853
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 905
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 905
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 869
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 927
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 885
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 935
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 870
Кућно лечење Аутор В.М.А. 929
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 949
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1030
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 957
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1103
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1138
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 951
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 899
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1049
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 958
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 928
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 952
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 979
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1146
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 909
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 800