Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 739
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 799
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 822
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 754
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 790
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 817
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 773
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 756
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 884
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 868
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 924
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 838
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 923
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 800
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 954
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 810
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 838
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 826
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 862
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 835
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 907
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 838
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 891
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 891
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 856
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 910
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 871
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 919
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 857
Кућно лечење Аутор В.М.А. 916
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 935
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1015
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 945
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1088
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1124
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 936
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 886
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1034
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 937
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 913
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 936
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 966
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1132
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 898
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 788