Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 689
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 747
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 765
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 699
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 731
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 753
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 709
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 702
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 831
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 810
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 855
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 788
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 870
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 754
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 899
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 755
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 782
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 773
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 807
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 779
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 852
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 782
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 830
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 838
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 799
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 856
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 816
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 863
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 800
Кућно лечење Аутор В.М.А. 866
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 880
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 955
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 892
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1026
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1070
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 884
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 835
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 980
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 884
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 861
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 887
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 912
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1075
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 848
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 741