Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 714
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 774
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 795
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 731
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 763
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 790
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 743
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 728
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 859
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 841
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 890
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 816
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 898
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 776
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 928
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 784
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 812
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 800
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 834
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 810
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 882
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 813
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 865
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 866
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 831
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 884
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 848
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 891
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 832
Кућно лечење Аутор В.М.А. 894
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 911
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 986
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 922
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1059
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1098
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 911
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 862
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1006
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 912
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 888
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 913
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 943
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1104
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 875
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 765