Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 840
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 900
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 933
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 866
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 894
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 926
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 881
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 857
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 989
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 971
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1077
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 938
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1031
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 910
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1059
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 925
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 947
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 929
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 963
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 950
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1002
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 944
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 994
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 997
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 959
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1021
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 982
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1030
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 962
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1019
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1041
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1128
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1042
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1200
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1221
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1039
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 985
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1152
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1105
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1017
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1042
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1066
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1232
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1000
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 885