Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 778
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 838
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 865
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 798
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 831
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 858
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 811
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 793
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 926
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 906
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 968
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 873
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 961
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 838
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 991
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 856
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 878
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 864
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 898
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 879
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 942
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 879
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 930
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 930
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 894
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 951
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 910
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 960
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 896
Кућно лечење Аутор В.М.А. 955
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 973
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1054
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 980
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1129
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1160
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 977
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 920
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1074
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 991
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 954
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 977
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1004
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1168
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 932
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 819