Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 972
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 1018
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 1058
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 983
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 1007
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1042
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 987
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 977
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1110
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1097
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1286
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 1044
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1161
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 1009
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1170
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 1039
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 1053
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 1025
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1088
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1080
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1120
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 1046
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1096
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1107
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1078
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1136
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1117
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1149
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1065
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1146
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1180
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1253
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1164
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1325
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1338
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1192
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1111
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1305
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1282
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1140
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1170
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1195
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1361
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1131
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 1008