Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 813
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 874
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 903
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 841
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 870
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 897
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 854
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 829
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 963
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 943
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1037
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 909
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1001
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 879
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1029
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 897
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 920
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 902
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 934
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 917
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 976
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 916
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 967
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 968
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 931
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 989
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 948
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1001
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 934
Кућно лечење Аутор В.М.А. 992
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1010
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1102
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1015
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1175
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1197
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1011
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 957
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1114
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1070
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 994
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1019
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1043
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1205
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 970
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 854