Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 1021
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 1063
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 1136
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 1029
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 1056
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1090
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1034
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 1047
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1157
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1143
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1340
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 1098
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1235
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 1053
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1212
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 1087
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 1115
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 1072
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1140
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1141
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1170
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 1100
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1142
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1156
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1143
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1183
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1170
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1194
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1115
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1193
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1234
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1310
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1215
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1381
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1395
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1255
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1163
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1364
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1338
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1191
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1227
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1251
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1409
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1179
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 1052