Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 594
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 615
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 644
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 598
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 634
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 636
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 606
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 604
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 683
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 710
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 733
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 685
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 744
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 655
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 779
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 669
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 680
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 672
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 691
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 663
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 747
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 678
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 720
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 724
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 702
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 732
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 720
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 720
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 702
Кућно лечење Аутор В.М.А. 744
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 752
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 837
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 785
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 891
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 967
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 781
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 742
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 803
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 797
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 754
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 797
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 827
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 970
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 750
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 649