Menu
RSS
A+ A A-

ЗГРАДА ЗДРАВЉУ


Након што су усвојили извештај о раду Генералне комисије у 2007. години чланови овог тела су донели неколико одлука из своје надлежности. Тако су на захтев Дома здравља у Шиду, донели одлуку да се овој здравственој установи додели у закуп, без накнаде, бивша зграда Дома здравља у Карађорђевој улици у Шиду и то на период од 20 година.

Највише речи на овој седници било је око утврђивања закупнине 2008. годину за станове, којима располаже општина Шид. Иако су надлежне општинске службе на основу јединствених критеријума, који важе за целу државу утврдиле износе који убудуће треба да плаћају закупци оних станова, поједини чланови Генералне комисије изразили су бојазан да добар број њих неће бити у стању да измири своје обавезе. Зато је поред одлуке о утврђивању износа закупнине, остављена могућност закупцима да уложе приговор и захтев Генералној комисији, која ће након тога утврдити коначан износ закупнине.