Шидски период

1935.год. Ова година је, свакако, најзначајнија по томе што је сликар започео рад на великом циклусу Купачица или Шидијанки. Од 22 слике, које се чувају у Галерији, из 1935. 15 припадају овом циклусу. Интересантно је, и тако типично за Шумановића, да упоредо са нечим новим наставља да ствара у свом сигурном већ формираном и стабилном стилу. О томе сведочи 6 пејзажа који се чувају у Галерији, као и још један портрет Русинке.

1936.год. Према попису слика Д. Башичевића, сликар је наставио упоредан рад на пејзажима и Купачицама. У Галерији се налазе само Шидијанке и то 9 слика.

1937.год. Веома слична ситуација наставља се и ове године. Од 14, слика које се налазе у Галерији, 10 су Шидијанке, а 4 пејзажи.


ШИДСКЕ КУПАЧИЦЕ ШИДИЈАНКЕ
Посебан и веома занимљив циклус у опусу Гелерије слика Сава Шумановић. Слике су настале у периоду између 1935-38.г. и 1939-1942.г. Већина је необично великих формата и све имају исту тему, наго женско тело.


Први пут су изложене и у потпуности приказане на самосталној изложби у Београду 1939.г. Тачан број слика још није коначно утврђен, али се претпоставља да броји око 60 слика и око 100 цртежа, скица и студија. У нашој Галерији чува се 37 слика и неколико цртежа.
После изложбе, коју је приредио сам сликар 1939.г. у Београду, ове слике су биле дуго запостављене од стране теоретичара уметности. Истражујући Шумановићево дело, они су изнели потпуно различита мишљења о овим сликама.

Димитрије Башичевић први најављује могућност да ће у будућности овај циклус наћи своје објашњење.
Лазар Трифуновић сматра да су ове слике најслабији уметникови радови последње деценије.


Миодраг Протић је веома сажет, средином осамдесетих он у овим сликама назире интуицију постмодернизма.
Поводом изласка новог, допуњеног издања монографије Д.Башичевића, 1996.г. приређена је изложба у Народном музеју у Београду, Галерији слика Сава Шумановић у Шиду, и у мањем обиму у Музеју савремене ликовне уметности у Новом Саду. Уз изложбу је приређен каталог у коме су своје мишљење о овим делима дали еминентни стручњаци, историчари уметности Љубица Миљковић и Јеша Денегри. То су до сада најдетаљнија и најновија тумачења ових по свему необичних слика. У даљем тексту наведени су њихови ставови.

 

Sava Šumanović Fansite made by Шидски портал