Menu
RSS
A+ A A-

ДРЖАВНА СТИМУЛАЦИЈА

У ШИДУ ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПОСЛОДАВАЦАbiro.jpg
Сала Месне управе у Шиду, била је 6. марта пуна послодаваца који су дошли да чују шта имају ново да им поруче представници Националне службе за запошљавање из Шида и Сремске Митровице у погледу отварања нових радних места.

У уводном обраћању, Влајко Манојловић, координатор Испоставе НСЗ у Шиду истакао је да се једино са послодавцима може решавати проблем незапослености и да је до сада било доста послодаваца који су користили средства НСЗ, а могућности постоје и даље.


Говорећи о пријави потребе за радницима, Манојловић је рекао:
- Нисте у обавези да расписујете конкурс али сте у обавези да у року од пет радних дана доставите пријаву о потреби за радником уз обрасце Е1 и Е3, а рок за пријаву Фонду ПИО је осам дана. Могућности сарадње са нама су и путем електронске поште, огласи о потреби за радницима се могу бесплатно објавити у часопису "Послови" који се дистрибуира у целој Србији. Увек се код нас можете распитати и добити одговоре о свим законским регулативама и прописима.


Манојловић је детаљно упознао присутне и у вези ангажовања приправника, волонтера, практиканата и класичних приправника као и програму преквалификације и доквалификације.


Наташа Цвјетковић, саветник у Испостави НСЗ у Шиду говорила је о јавном позиву за доделу субвенција у 2008. години, што се односи на послодавце који запошљавају нове раднике.

По овим одредбама, послодавац може запослити највише до 50 радника, а средства која се добијају зависе од развијености општине. За нашу општину то износи 80 хиљада динара, а овај износ се може увећати за још 40 хиљада динара ако се ангажују лица са инвалидитетом, Роми и лица старија од 50 година. Послодавац само једном у току календарске године може користити ова средства - рекла је Наташа Цвјетковић и образложила коју све документацију треба прибавити, затим о приоритетима за доделу субвенција, средствима обезбеђења уговорних обавеза те о обавезама корисника средстава.


На скупу је било речи и о могућности коју пружа пројекат "отпремнином до посла", о чему је говорила Јелена Јосифовић, сарадник НСЗ Филијала Сремска Митровица.
- Овај пројекат је заживео од јануара 2007. године као једна од активних мера запошљавања. Отпремнине су за нова радна места и самозапошљавање. Средства отпремнине се могу уложити за доприносе за социјално осигурање, за опремање радног места или за обуку - рекла је Јелена Јосифовић, додајући да овај пројекат подржава програм Уједињених нација за развој (УНДП).


Послодавци су с пажњом слушали излагања, која су била обогаћена и презентацијом на видео-биму, уз могућност да постављају питања и разјасне нејасноће. Овакав тзв. информативни сусрет са послодавцима је одржан по други пут, што је како је истакнуто, један од ефикасних начина комуникације.ЈАВНИ РАДОВИ
Влада Републике Србије је расписала конкурс за јавне радове и за ову намену је предвиђено 650 милиона динара.
- Радови се изводе у областима инфраструктуре, социјалних и хуманитарних делатности и одржавању и заштити животне средине. Средства су намењена за незапослена лица - истакла је Драгица Симић Јо, сарадник НСЗ Филијале Сремска Митровица, подсећајући да је прошле године на нивоу Срема било 28 пријава по овом основу, а 13 је било одобрено.