СНАГА ПО ЖЕЉИ ПОТРОШАЧА

Од 1. марта ове године почиње примена новог Тарифног система за обрачун електричне енергије, па самим тим и нови ценовник који је утврдио ЕПС.

НА СНАГУ СТУПИО НОВИ ТАРИФНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Од 1. марта ове године почиње примена новог Тарифног система за обрачун електричне енергије, па самим тим и нови ценовник који је утврдио ЕПС. Одговарајућа обавештења већ су стигла на адресе потрошача електричне енергије, а ми смо замолили Бранка Јошића, руководиоца Електродистрибуције Сремска Митровица, Испостава Шид да појасни шта нови тарифни систем доноси.

- У питању је прелазни период који се примењује од 1. марта ове до 31. децембра 2009. године и потрошачима, односно купцима електричне енергије, омогућава се једновремена снага од 11,04 књ што одговара осигурачу од 16 ампера, а то омогућава истовремени рад више апарата неопходних у домаћинству.

Ако потрошач има потребу за већом снагом од 25 ампера, може поднети захтев за уградњу аутоматских осигурача који одговарају снази која им је потребна. Уколико не поднесу захтев до краја прелазног периода, обрачунска снага ће бити она која је већ раније одобрена - објашњава Брано Јошић.

Собзиром да се у ставкама у рачуну појављује и накнада за мерно место у износу 88,62 динара месечно, а узимајући у обзир већ поменуту обрачунску снагу, која износи 23,75 динара по киловату обрачунске снаге, Јошић нам је извео рачуницу према којој купац са трофазним бројилом са осигурачима од 16 ампера, и снагом од 11,04 књ би плаћао фиксни износ од 413,97 динара и када би стање на бројилу било 0 киловати.

Са осигурачима од 25 ампера и обрачунском снагом од 17,25 књ, фиксни износ би био 588, а за монофазно бројило обрачунска снага је 5,75 књ и фиксни износ би био 267,71 динар.

- Собзиром да је на снази прелазни период, у овом периоду, потрошач који има осигураче од 25 ампера, плаћаће фиксни износ као да има осигураче од 16 ампера, а ако је његова месечна потрошња испод 350 књ, плаћаће 297,94 динара. Ако су у питању осигурачи од 16 ампера, ако потрошач месечно троши мање од 350 књ плаћаће фиксни део 297,94 динара, а ако троши више од 350 књ онда ће плаћати 413,97 динара. За монофазно бројило, и у прелазном периоду и касније, фиксни износ је 265,71 динар - напомиње Јошић.