ПОВЕЋАН БРОЈ КОРИСНИКА

У 2007. години, Центар за социјални рад у Шиду је имао повећан обим рада у свим сегментима социјалне заштите, а повећао се и број корисника и износио је 1.555. Од тог броја су 732 одрасла лица, 435 остарела лица и 380 деце, а 2006. године је укупно било око 1.300 корисника.

ИЗ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ШИДУ
solaja.jpg

У 2007. години, Центар за социјални рад у Шиду је имао повећан обим рада у свим сегментима социјалне заштите, а повећао се и број корисника и износио је 1.555. Од тог броја су 732 одрасла лица, 435 остарела лица и 380 деце, а 2006. године је укупно било око 1.300 корисника.

- Што се тиче корисника из социјално-материјалних разлога, имали смо 234 деце, 56 из породица са поремећеним односима, 38 деце ометене у развоју, 19 деце без родитељског старања и 30 деце са поремећајима у понашању - наводи Светозар Шолаја, директор Центра за социјални рад. - У категорији материјално необезбеђених и незбринутих лица било је 468, са психо-физичким сметњама 166, са поремећајима у породичним односима 84, као и лица са поремећајем у понашању.

Међу остарелим лицима, највише је корисника без средстава за живот и таквих је било 275, са тежим хроничним обољењима и инвалидитетом 127 лица, без породичног старања 21 лице и осталих 12. Од директора Шолаје сазнајемо и да се из републичког буџета финансира смештај у установе социјалне заштите и било је 10 деце, 34 одраслих и 30 остарелих лица. Додатак за помоћ и негу се, такође, исплаћује из републичког буџета и у тој категорији је било 26 деце, 103 одрасла и 103 остарела лица.

- Лица чији је степен телесног оштећења увећан, имају и увећан додатак за помоћ и негу. Одраслих је било 53, остарелих лица 43 и 15 деце. Из републичког буџета се обезбеђују и накнаде за кориснике материјалног обезбеђења, а то право имају лица без прихода и имовине која доноси приход и таквих лица је било 289. Из буџета локалне самоуправе се исплаћује једнократна новчана помоћ и таква помоћ је исплаћена у прошлој години у 59 случајева - наводи Светозар Шолаја.

Додатним ангажовањем, запослени су на адекватан начин одговорили повећаном обиму посла. Ради се доста тимски, а стручни део чине пет социјалних радника, два психолога, један педагог и два правника. Запослени обилазе терен у свих 19 Месних управа, а у мају прошле године је установа од стране надлежног министарства добила ново возило "заставу 10".

СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
Формирањем Општинског савета за планирање социјалне политике у Општини Шид, створиће се претпоставке како би могли конкурисати са пројектима из области социјалне заштите код надлежног министарства, а то ће бити већ у мају. Конкурисати се може само ако претходно буде утврђен стратешки план. Практично, добићемо документ који утврђује социјално стање у општини са приоритетима за побољшавање социјалне заштите као и да се повежу сви учесници у овом процесу - каже Светозар Шолаја.