Menu
RSS
A+ A A-

ПАРЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

У ТОКУ КОНКУРСИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕСтручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине расписала је конкурсе за подстицање новог запошљавања и то 70 лица, као и 50 незапослених лица старијих од 50 година.

Из покрајинског буxета је за запошљавање 70 лица намењено седам милиона динара односно субвенција у једнократном износу од 100 хиљада динара по незапосленом лицу. Због ограничених средстава, један послодавац може конкурисати за средства за највише 10 лица.


По овом конкурсу, приоритет ће имати послодавци који запошљавају незапослена лица млађа од 27 година, жене и лице које дуже чека на запослење. Послодавац којем буду одобрена средства, мора закључити уговор о раду са незапосленим лицима на неодређено време са пуним радним временом, који мора трајати најмање две године.


И по конкурсу за запошљавање 50 незапослених лица старијих од 50 година, укупно је намењено пет милиона динара односно 100 хиљада динара по једном лицу, а послодавац може конкурисати за запошљавање највише 10 лица.

Такође мора бити закључен уговор о раду на неодређено време са најмањим трајањем од две године. Носилац ових програма запошљавања је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, а отворени су до 22. маја. Додатне информације се могу добити у Националној служби за запошљавање.