50 ЛИЦА ДАЛО КРВ

Редовним планом акција добровољног давања крви, у петак 16. маја одржана је девета акција у Моровићу, уз учешће и добровољних давалаца из Вишњићева

Редовним планом акција добровољног давања крви, у петак 16. маја одржана је девета акција у Моровићу, уз учешће и добровољних давалаца из Вишњићева

Према речима Драгице Дабић, секретара Црвеног крста, забележен је добар одзив. Пријавило се 73 потенцијалних давалаца, а после лекарског прегледа драгоцену течност је дало 50 лица, од чега шесторо нових давалаца.

Драгица Дабић посебно истиче добру организацију Месне управе Моровић која је припремила ручак за даваоце крви. Следећа акција ће бити у Шиду током јула.