Menu
RSS
A+ A A-

ГОДИШЊА СКУПШТИНА

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА


st12_penzioneri.jpg
Годишња скупштина Општинског удружења пензионера којом је председавао председник Светозар Којић, одржана је у Дому пензионера 28. априла. УЗ напомену да ово удружење постоји од јуна 1946. године анализирани су Извештаи о раду, завршни рачун и финансијско пословање за претходну годину. Овом приликом је констатовано да је положај пензионера све тежи, да је уништен постојећи систем пензинско-инвалидског осигурања који је стваран више деценија.


Током 2007. остварена је сарадња са месним организацијама пензионера, као и са Покрајинским и Републичким Савезом пензионера. Из општине Шид прошле године на одмор и опоравак ишло је 37 пензионера. У складу са својим Програмом рада Удружење је организовало културне и спортске активности.


Мада су, анализирајући рад Удружења у претходном периоду похваљена средства информисања речено је на годишњој скупштини да би то информисање морало бити боље у свим медијима.


У шидској општини има преко пет хиљада пензионера а у Удружење је учлањено нешто више од деветсто, па приходи од годишње чланарине 150 динара по особи, свакако није нека велика ставка. А проблема у раду има. Одавно је проблем кров на Дому пензионера за који је неопходно пронаћи средства.


Мада су средства којим располаже Удружење скромна, евидентиран је остатак преко 100 хиљада динара који је пренесен у ову годину, а то је на Скупштини и похваљено.


У оквиру удружења ради Актив жена који радокм оправдава своје постојање. Приликом обележавања свих значајних датума оне дају свој допринос, па ће тако бити и у овој години. Али, и за ове активности неопходна су средства, за која се чланице углавном саме сналазе.


Финансијски план прихода и расхода за 2008. износи 405 хиљада динара али под знаком питања је да ли ће он бити и реализован. Остварење прихода планирано је од чланарине, донације Удружења пензионера Војводине, буџета општине, Месне управе Шид и прихода од провизије осигурања. Остварен приход, разумљиво, диктираће и расходе.


Како је годишња скупштина Удружења пензионера одржана другог дана Васркса у свечаној атмосфери припремљен је ручак за који је био задужен Ђорђе Мудрић Цуле.