Menu
RSS
A+ A A-

ПАРЕ ЗА ИЛИНЦЕ, СОТ И ЉУБУ

СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа која је одржана у уторак 6. новембра разматрани су захтеви месних управа Илинци и Сот о додели средстава за решавање комуналних питања у овим местима. Месна управа Илинци је поднела захтев за доделу средстава за изградњу прилазних путева и пешачких стаза за да избегличка насеља у овом месту док је Месна управа Сот затражила средства за изградњу платоа у центру села.

Општинско веће је нешто раније одобрило сличан захтев у Месној управи Љуба за реновирање Дома културе у овом месту.
Председник општине Шид Мита Аврамов који је по функцији и челни човек општинске владе истакао је да ће оба захтева бити позитивно решена.

ЈП за стамбене услуге Шид чија је ово надлежност у сарадњи са општинским Повереништвом за избеглице урадиће потребне пројекте а средства ће бити обезбеђена из општинског буџета.