СЛЕДИ ОГРАЂИВАЊЕ ВАШАРИШТА

По налогу Републичке ветеринарске инспекције обавеза месне управе Ердевик је да огради вашариште. Већ су обезбеђени бетонски стубови, још треба да се купи жица и може се започети посао ограђивања.

У ЕРДЕВИКУ ТРЕБА ИСПОШТОВАТИ ОБАВЕЗЕ

По налогу Републичке ветеринарске инспекције обавеза месне управе Ердевик је да огради вашариште. Већ су обезбеђени бетонски стубови, још треба да се купи жица и може се започети посао ограђивања.

- У овој години ћемо наставити радове на сређивању сточног гробља, које се тренутно не користи наменски, јер поред угинуле стоке ту се баца и други отпад. И поред неколико бетонских јама, цркотине се бацају ван њих. Од раније у селу датира и проблем црпљења септичке јаме у основној школи, дому здравља и месној управи.

На једној од ранијих седница, Веће месне управе донело је одлуку да се купи цистерна са којом би се решили ови проблеми, па ћемо током зиме покушати да је купимо - каже Милутин Зец, председник месне управе.