РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА - ГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У Месној управи Моровић прионуло се на уређење приобаља Босута како би се посекло непотребно шибље, уредиће се простор око Моровићке тврђаве, црква Свете Марије на гробљу на уласку у село је осветљена и планира се реконструкција уз помоћ средстава Завода за заштиту споменика културе Војводине, асфал

РАД МЕСНЕ УПРАВЕ У МОРОВИЋУ

У Месној управи Моровић прионуло се на уређење приобаља Босута како би се посекло непотребно шибље, уредиће се простор око Моровићке тврђаве, црква Свете Марије на гробљу на уласку у село је осветљена и планира се реконструкција уз помоћ средстава Завода за заштиту споменика културе Војводине, асфалтираће се центар села...

- Приоритет нам свакако представља реконструкција водоводне мреже старе 30 година и градња фекалне канализације. Предстоји нам де се изборимо за потребна средства код Фонда за капитална улагања Војводине - каже Миладин Пинић, председник Месне управе Моровић.

Према његовим речима, значајна пажња се посвећује туризму те се очекује да ће се уз помоћ Туристичке организације Србије извршити анкетирање домаћинстава која желе да се баве сеоским туризмом како би се извршила категоризација соба. Моровић по том питању има одличне предуслове пре свега реке, шуме, дивљач, здраву и природну храну, културно-историјске знаменитости и предусретљиве људе и добре домаћине који ће уз лепу реч понудити и праву домаћу кухињу - Амбиција је много али и решеност да се планирано оствари.