ФОРМИРАН МЕСНИ ОДБОР У БИКИЋ ДОЛУ

Према плану рада и организације КПД "Ђура Киш" у Шиду, донета је одлука о формирању месних одбора овог друштва у Бикић Долу, Беркасову и Бачинцима. Први је формиран Месни одбор у Бикић Долу 14. јула уз присуство Мирослава М. Цибре, председника Извршног одбора друштва, потпредседника Јулијана Ковача

РАД КПД "ЂУРА КИШ"
mesni-odbor-bikic.jpg

Према плану рада и организације КПД "Ђура Киш" у Шиду, донета је одлука о формирању месних одбора овог друштва у Бикић Долу, Беркасову и Бачинцима. Први је формиран Месни одбор у Бикић Долу 14. јула уз присуство Мирослава М. Цибре, председника Извршног одбора друштва, потпредседника Јулијана Ковача и члана Златка Мањка.

За председника Месног одбора је изабран Дејан Бобаљ, а чланови су Зденко Лазор, Мирослав Сокол, Јанко Хнатко, Мирк Мајхер, Јаким Лазор и Жељко Нађ. У Бикић Долу већ успешно делује фолклорна секција, а на овај начин ће бити сагледане потребе и могућности за формирањем и других секција те окупљањем школске деце која ће факултативно похађати наставу русинског језика са елементима националне културе.