ЛОВЦИ ИЗ ЕРДЕВИКА ДОБИЛИ ДОМ

Поред ове, комисија је донела и одлуку о расписивању конкурса за доделу на коришћење станова у Шиду и Вишњићеву. На другој седници Општинске комисије за располагање непокретностима разматрано је неколико захтева за доделу станова као и објеката над којима општина Шид има право коришћења.

РАД КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

Поред ове, комисија је донела и одлуку о расписивању конкурса за доделу на коришћење станова у Шиду и Вишњићеву. На другој седници Општинске комисије за располагање непокретностима разматрано је неколико захтева за доделу станова као и објеката над којима општина Шид има право коришћења.

Тако су чланови комисије једногласно одлучили да усвоје захтев Ловачког друштва у Ердевику и да им у наредних 20 година без накнаде доделе бившу зграду Дома омладине у Ердевику.

Након тога чланови комисије су донели и одлуку о расписивању конкурса за доделу на коришћење станова (кућа) у Шиду и Вишњићеву. Реч је о становима над којима општина Шид има право коришћења и који ће се доделити према одређеним критеријумима.

Комисија је такође разматрала и захтеве за доделу на коришћење станова - кућа (у Шиду, Вишњићеву и Вашици) који су у њеној надлежности као и захтева за промену носиоца станарског права над станом над којим општина Шид има право коришћења.