УРЕЂЕЊЕ ГРОБЉА

Радови на уређењу месног гробља у Привиној Глави у завршној су фази. А то подразумева бетонирање стаза у дужини од 200 метара.

ПРИВИНА ГЛАВА

staze-grkinic.jpg
Радови на уређењу месног гробља у Привиној Глави у завршној су фази. А то подразумева бетонирање стаза у дужини од 200 метара.

- Вредност ових радова је 628 хиљада динара а средства смо добили из Покрајине. Ових дана следи сређивање капија, то јесте сређивање оне велике и постављање једне нове. Одређена је и локација за градњу капеле. Израда пројеката је при крају, али поново ћемо се обратити структурама у Покрајини за средства намењена за њену изградњу. Надамо се повољном решењу па би градња могла да почне на пролеће. Упоредо са овим радовима бетонирали смо и стазу иза зграде.

Месне управе у дужини од 50 метара, за приступ једном стамбеном објекту и сеоским баштинама. Такође, обезбеђења су средства за израду пројекта за водоводну мрежу у Привиној Глави и Бикић Долу. И у овом случају јављањем на конкурсе обезбедићемо средства - сазнајемо од Мирослава  Гркинића, председника МУ Привина Глава.

Према неким проценама већ се зна и где ће бити бунар (у близини извора) а базени за акумулацију и дистрибуцију воде биће на највишој коти у селу која је на истој висини као подрум у Бикић Долу. Снабдевање корисника ће се обављати слободним падом.

Привина Глава је међу селима у којима је завршена замена светиљки, којим ће се, према предвиђањима, остварити уштеде електричне енергије и до 45 одсто досадашње потрошње. У селу уместо досадашњих двадесет сад има 26 сијаличних места јавне расвете.