НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Пета седница Општинског већа Шид која је одржана у петак, била је у функцији припреме за предстојећу седницу СО Шид и у највећем делу била је посвећена доношењу бројних одлука и закључака.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ШИДУ

Општинско Веће између осталог донео одлуку и о оснивању Туристичке организације општине Шид
opstinsko-vece.jpg

Пета седница Општинског већа Шид која је одржана у петак, била је у функцији припреме за предстојећу седницу СО Шид и у највећем делу била је посвећена доношењу бројних одлука и закључака. Тако су на почетку чланови Општинског већа усвојили одлуке о новом начину организације Општинске управе и Општинског већа.

Оба ова акта усклађена су са најновијим законом о локалној самоуправи. Од новина у односу на претходни начин организовања ваља истаћи да се у новом начину организовања Општинске управе и делокруга њеног рада сада успостављају функције помоћника председника општине (три) који ће бити задужени за поједине области и који ће помагати председнику општине у његовом раду.

И у новој организацији и даље остаје пет одељења на чијем челу ће се уместо досадашњих начелника убудуће налазити руководиоци одељења. Потом су представници Покрајинског завода за урбанизам образложили план генералне регулације у Месној управи Адашевци. Овај посао је урађен у сарадњи са Одељењем за урбанизам СО Шид јер се на подручују овог насељеног места указала потреба за израдом овог документа из разлога што је у појединим зонама дошло до почетка изградње појединих привредних и других објеката.

Након тога Општинско веће је донело се одлука о изменама одлука које се односе на поједине области које су у делокругу рада С Шид. Ради се фактички о укидању раније Генералне комисије општине Шид (чији творац је био некадашњи начелник Општинске управе Миле Којић) која је у ранијем периоду доносила све одлуке из ових области а сада се најновијом одлуком та комисија зове - Комисија за располагање непокретностима над којима општина има право коришћења.

Добар део седнице Општинског већа био је посвећен извештају и плану и програму рада предшколске установе Јелица Станивуковић Шиља као и мрежи предшколских установа у општини.

Након што је директор ове установе Душанка Арсенић упознала Општинско веће са стањем у овој предшколској установи као и о плановима у текућој школској години Веће је прихватило ове документе уз напомену да се овој установи мора још више пружити помоћ тим пре јер поред објеката у Шиду у којима се проводи целодневни боравак малишана, у још 17 насељених места у општини Шид постоје полудневни боравци за малишане предшколског узраста.

Како се и очекивало Општинско веће није прихватило понуду Републичког министарства за рад о преузимању текућег одржавања Спомен обележја Сремски фронт јер према речима председника општине Миленка Дабића за то нису предвиђена средства у буџету општине Шид.