ПОСЛЕ КОНГРЕСА ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОРЕ

На недавно одржаном шестом ванредном конгресу ЛСВ, који је средином децембра одржан у Новом Саду, учествовало је међу око хиљаду делегата из читаве Војводине и 25 делегата из шидске општине.

Из рада ЛСВ у Шиду


zvonko-hnatko.jpg

На недавно одржаном шестом ванредном конгресу ЛСВ, који је средином децембра одржан у Новом Саду, учествовало је међу око хиљаду делегата из читаве Војводине и 25 делегата из шидске општине.

Међу њима је као делегат био и Звонко Хнатко, председник Месног одбора ЛСВ Шида, који је изабран за члана Главног одбора ЛСВ. На Конгресу су из наше средине учествовали делегати из Шида, Вишњићева, Моровића, Ердевика и Бингуле.

Према речима Звонка Хнатка, Конгрес је био изборног карактера те је за председника странке поново изабран Ненад Чанак, а Бојан Костреш за заменика председника.

За председника Политичког савета је изабран Душан Јаковљев, а потпредседници су Александар Јовановић, Нада Лазић и Александар Мартон. Конгрес је потврдио изврона залагања странке за извршну, законодавну и судску власт, изворне приходе и имовину Покрајине.

На питање шта после Конгреса односно на локалном нивоу, Звонко Хнатко нам је рекао:
- Наше активности су усмерене на омасовљавање чланства.

У очекивању да се поново врате Месне заједнице и распишу избори, активности су усмерене да се што боље припремимо у срединама где процењујемо да имамо шансе за успех, а то су Моровић, Вишњићево, Љуба и Бингула.