БОЉА ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ДРУШТАВА

Представници СКУД "Једнота" и КПД "Ђура Киш" и Словачког културно просветног друштва и КУД "Бранко Радичевић" из Ердевика, потписали су 8. септембра у Ердевику у Словачком дому уговор о оснивању Културно-просветне заједнице аматерских културно-уметничких и просветних друштава Општине Шид.

ОСНОВАНА КПЗ АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ И ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ ШИД

prosvetna-zajednica.jpg Представници СКУД "Једнота" и КПД "Ђура Киш" и Словачког културно просветног друштва и КУД "Бранко Радичевић" из Ердевика, потписали су 8. септембра у Ердевику у Словачком дому уговор о оснивању Културно-просветне заједнице аматерских културно-уметничких и просветних друштава Општине Шид.

КПЗ је основана због координације активности чланица, организације заједничких манифестација, заступања интереса чланица, обезбеђивања финансијских средстава, заједничког учешћа у реализацији различитих пројеката у култури и просвети те организоване заштите рада својих чланица.

Потписивању поменутог уговора је претходило одржавање Конференције по пет представника поменутих друштава који су усвојили Статут КПЗ и Пословник о раду те се договорили да седиште КПЗ буде у Шиду. Органи КПЗ су Конференција, Уметнички одбор, Менаџмент одбор и Надзорни одбор.

Председавање КПЗ до краја 2009. године је припало Словачком културно-просветном друштву с тим што је предвиђен систем "ротације" за све органе КПЗ. Ова асоцијација је отворена и за пријем нових аматерских друштава Уговор о оснивању су потписали у име СКУД "Једнота" Станислав Ђерчан, КПД "Ђура Киш" Мирослав М. Цирба, Словачког културно-просветног друштва Андрија Беређи и КУД "Бранко Радичевић" Душан Лазић.