Menu
RSS
A+ A A-

БЕЛА РЕКА МЛЕКА

ИЗ РАДА АД "ИМЛЕК" МЛЕКАРА ШИДimlek.jpgАД "Имлек" Млекара Шид врши откуп млека на подручју општина Шид, Сремска Митровица, Рума, Ириг, Пећинци, Шабац и Богатић и то до 550 добављача односно са 125 откупних места од чега су 87 породичних фармера. Реч је о произвођачима који производе више од стотину литара млека дневно те су од млекаре добили и расхладне уређаје. Сви они имају машинску мужу и користе хемијска средства за прање и дезинфекцију опреме те поседују уређене просторије за чување млека.


- Током 2007. године смо са наведених подручја откупили 9.062.955 литара млека, а за првих шест месеци ове године 5.023.526 литара. Тренутни дневни откуп је 25 хиљада литара. Од укупно откупљених количина, 50 одсто се односи на општину Шид. Што се квалитета откупљеног млека тиче, могу рећи да је 40 одсто посто екстра класе, 30 посто је прве класе, а остало је други и ван класе - каже дип. инг. Ђорђе Ковинчић, шеф сировинске службе или како се то сада каже, тим лидер.


Плаћање млека се врши на основу хемијског и микро-биолошког квалитета. Просечна исплаћена цена произвођачима је 25 динара по литру без премије, односно, цена се креће у распону од 20 до 30 динара. Како објашњава наш саговорник, хемијски квалитет се одређује на основу масне и протеинске јединице која има дупло већу вредност од масне јединице као и на основу суве материје. Према микро-биолошком квалитету, вреднује се број бактерија у једном милилитру и на основу овог показатеља се види хигијена млека као и примена броју соматских ћелија које су мерило здравственог стања животиње односни исправност вимена.

- Два пута месечно се спроводе редовне хемијске и микро-биолошке контроле, а резултат се добија узимањем у обзир три последње контроле. У нашој лабораторији се врше и свакодневне контроле да ли се млеку евентуално додаје вода или нека друга материја. Посебно се врше контроле млека на антибиотике које би се могли евентуално наћи због несавесног односно нестручног лечења крава. Млеко у којем се открију антибиотици се уништава - каже Ђорђе Ковинчић.


Такође наводи да се млеко редовно обрачунава и исплаћује два пута месечно односно 10. и 25. у месецу. На редовну цену се додаје премија у износу од 1,40 динара по литру за регистрована пољопривредна газдинства. Откупљивачи имају своју калкулацију, а произвођачи своју. Без обзира и на присутна незадовољства откупном ценом, последњих година се ипак, повећава број произвођача који се придржавају савремен производње млека.ЦЕНА ПРЕМА БАКТЕРИЈАМА
Ако се некада сматрало да је за откупну цену млека доминантна масна јединица, према садашњој савременој производњи, веома се гледа бактериолошка исправност млека која утиче на сврставање млека по класама.


- У екстра класи је млеко које садржи од нула до 100 хиљада бактерија у једном милилитру. Од 100 хиљада до 400 хиљада је прва класа, од 400 хиљада до милион бактерија у једном милилитру је друга класа. Све вредности преко милион сврставају млеко ван класе и следи дестимулативно плаћање. То је заправо аларм произвођачу да предузме неопходне мере како би се млеко остало у напред наведене класе. Што се тиче броја соматских ћелија од нуле до 400 хиљада по милилитру, млеко задовољава, а преко 400 хиљада незадовољстава и уведено је дестимулативно плаћање - истиче Ђорђе Ковинчић.