ЗАКУПЦИ СЕ УКОПАЛИ НА ДРЖАВНИМ ЊИВАМА

Ни после осам месеци од закупа државног земљишта, спор између општине Шид и појединих закупаца државног земљишта није решен. Наиме, крајем јуна месеца пропао је и последњи покушај надлежних општинских органа и служби да се са закупцима изврши вансудско поравнање, односно да исти потпишу важеће угово

РАСПЛЕТ ОКО ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ НАШЕ ОПШТИНЕ ПО СВЕМУ СУДЕЋИ УСЛЕДИЋЕ У ОКТОБРУ

Ни после осам месеци од закупа државног земљишта, спор између општине Шид и појединих закупаца државног земљишта није решен. Наиме, крајем јуна месеца пропао је и последњи покушај надлежних општинских органа и служби да се са закупцима изврши вансудско поравнање, односно да исти потпишу важеће уговоре и складно њима уплате излицитиране износе.

Они су то и овога пута одбили тако да ће највероватније уследити тужба надлежног Министарства за пољопривреду против правних и физичких лица која нису уплатила ни динар од закупљених 440 хектара у државну и општинску касу.

Покушају вансудског поравнања присуствовала је и Драгица Величковић, републички пољопривредни инспектор која је према речима Зорана Семеновића, председника Општинске комисије за заштиту и унапређење пољопривредног земљишта, покушала да сачини записник по коме би закупци платили почетну цену која је била на лицитацији. "Ми из надлежних општинских органа и служби као и уз сагласност надлежног министарства остали смо код наших ставова.

То значи да смо успели да сачинимо нови образац и записник у коме стоји да ни након осам месеци закупци: Еуропа монд из Новог Сада, ПП Ердевик, ЗЗ Јединство Краљевци и индивидуални произвођач Златко Корен из Ердевика нису испоштовали преузете обавезе и да сада треба да делује правна држава".

То другим речима значи да ће веома брзо уследити тужбе против одговорних лица у овим фирмама које су се оглушиле на преузете обавезе и које су у међувремену већ скинуле поједине усеве са њива за које нису платиле ни један динар.

НОВА ЛИЦИТАЦИЈА
Осим ових фирми, Општинска комисија није имала већих проблема са осталим закупцима државног земљишта на подручју општине који обрађују преко 3.000 хектара и редовно испуњавају своје обавезе.

Нова лицитација за преосталих 250 хектара државног земљишта које није било на лицитацији одржаће се према речима Зорана Семеновића до 15. октобра ове године.

Ради се о мањим пољопривредним површинама које се налазе у катастарским општинама Јамена, Ђипша, Бингула и Привина Глава.