САМО НЕК СЕ ГРАДИ

Делокруг рада Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинског земљиште општине Шид обухвата одржавање комплетне инфраструктуре на подручју наше општине.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ ШИД НОСИЛАЦ СВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

temelji.jpg

Делокруг рада Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинског земљиште општине Шид обухвата одржавање комплетне инфраструктуре на подручју наше општине.

То подразумева одржавање путева (где је укључено и зимско одржавање), јавне расвете, пружних путева, хоризонталне и вертикалне сигнализације. Свакако, атрактивна делатност је и изградња стамбених зграда.

Заједно са својим претходницима, подсетимо се, ово предузеће је за протекле две деценије рада израдило више од 800 станова, 73 километра локалних путева, преко десет километара путева у насељеним местима, два моста на Босуту.

Обезбеђено ј и предато на коришћење више од 500 плацева за индивидуалну стамбену изградњу у насељима са опремљеном комплетном инфраструктуром. Зато, пишући о радовима по Месним управама, када кажемо да су уложена средства општинског буџета то подразумева ангажовање овог предузећа у улози инвеститора.

- Поред извршавања текућих обавеза откако сам ја на челу овог предузећа (од новембра 2004. године) имали смо неколико изузетно значајних инвестиција. Поменућу само неке: паркинг код Спортског центра Шид за око 50 возила, вредност тих радова је четири милиона динара, затим адаптација школе и вртића у Моловину, где смо обновили и Дом културе.

Условном за рад смо учинили још једну школу, ону у Батровцима, која годинама није била уопште у употреби. Уз њу смо адаптирали и простор за вртић. Радимо у складу са могућностима и сарађујемо са Месним управама на подручју наше општине - објашњава нам начин пословања директор Предраг Вуковић.

vukovic.jpgКада говоримо о раду Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинског земљиште општине Шид морамо поменути редовно санирање ударних рупа на локалним путевима.

- У Шиду смо асфалтирали улицу Филипа Вишњића у дужини од 800 метара, у Бунгули улицу Десанке Максимовић и део улице у Ердевику. Поред тих радова изводили смо радове на постављању и набавци вертикалне саобраћајне сигнализације, само у току 2007. године уложили смо четири милиона динара, а за туристичку саобраћајну сигнализацију, па сваке јесени пред почетак школске године обележавамо средишње линије, пешачке стазе и ознаке "Школа" на целој територији  општине ради безбедности деце и свих учесника у саобраћају - каже Драгица Милић, референт за инвестиције у овом предузећу.

- Ми смо, такође, координирали између покрајинског Фонда за капитална улагања и извођача на изградњи пута Ердевик - Кукујевци и на изградњи путне инфраструктуре у Јамени. За сваку Месну управу обезбеђен је комплет справа за дечју игру. Управо ових дана се обавља њихова поправка, јер је од честе употребе дошло до ситнијих оштећења. Истовремено мењамо и поправљамо дотрајале кошеве на спортским теренима - додаје Драгица Милић.

Простор нам ограничава могућност да набројимо све активности Јавног предузећа у протеклих неколико година. Подсетимо се на неке.

  ЈЕЗЕРА ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

jezero.jpg

Рад туристичке организације у оквиру Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште базиран је на презентацију туристичке понуде са овог подручја, с циљем развоја туризма у нашој општини. Неких заинтересованих улагача из иностранства већ има.

За туристичку саобраћајну сигнализацију у прошлој години издвојена су средства у износу 1,7 милиона динара. Уређење Сотског језера као великог туристичког потенцијала један је од циљева.

Током поменутог четворогодишњег периода вођена је брига о дотрајалим зградама, па је тако у Илинцима комплетно замењена дотрајала кровна конструкција на Доку културе, као и на Дому културе у Љуби. Обимнији радови су обављени на школи у Батровцима. У Привиној Глави је замењена кровна конструкција на Дому културе, као и на Дому културе у Моловину, где је обављена и реконструкција дотрајале фасаде. У Моловину је реконструисан и објекат школе.

Радови на новој згради Месне управе, амбуланте и поште у Гибарцу приводе се крају. Већ су приведени крају радови на крову, садади, занатски део, водовод и канализација и електро-радови. Посао би, како сазнајемо, требало бити окончан до средине маја. Неопходно је поменути адаптирање и санирање објекта Месне управе Кукујевци и комплетно санирање и реновирање сале и њено преуређење у салу за физичко васпитање.

Поред сређивања улица вођена је брига и о атарским путевима који су насипани, уређивани су и санирани канали за атмосферску одводњу уз путни појас и скидане су банкине уз путеве у скоро свим селима. А уз све наведено улагана су средства и у верске објекте. У Јамени је поправљена ограда на гробљу и бетониран је плато испред капеле, а у Вашици је уређена декоративна ограда. И да не набрајамо даље.

ПРВИ ЛИФТ У ШИДУ

У току је адаптација зграде у Карађорђевој 85 у Шиду коју је општина уступила на коришћење Дому здравља за смештај неколико специјалистичких служби. Обављају се и припремни радови на изградњи Дечјег вртића на локацији у Улици Цара Лазара.
Тренутно је најатрактивнија изградња стамбено-пословне зграде на углу улица Светог Саве и Матије Гупца. Реч је о згради са 11 локала и 40 станова. Поред подрума зграда ће имати и приземље, три спрата и поткровље. Радови би требали бити окончани до краја године. Као занимљивост истичемо да ће ово бити прва зграда у Шиду која ће имати лифт.