Menu
RSS
A+ A A-

УМЕСТО ГЕНЕРАЛНЕ, КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Одлука о грађевинском земљишту на територији општине Шид претрпела је неке измене, усвојене на четвртој седници СО

 

Како Генерална комисија више није стално радно тело њу мења Комисија за располагање некретнинама на којима општина има право коришћења. Ова Комисија има председника и седам чланова.

Стручне и административне послове за Комисију обавља Јавно предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште Шид. Преименовање назива обављено је у складу са Законом о планирању и изградњи.

У складу са претходном Одлуком усвојене су измене и у Одлуци о закупу пословног простора, Одлуци о становању и Одлуци о закупу пољопривредног земљишта и у Одлуци о начину обезбеђивања средстава и стипендирања студената Општине Шид.