ПОСЛЕ МАСТЕРА - ДОКТОРАТ

После завршетка мастер студија у октобру прошле године на Природно-математичком факултету у Новом Саду на Департману за географију, туризам и угоститељство, Дарко Бобаљ из Бикић Дола, остао је на овом факултету да ради као истраживач-приправник односно асистент.

ДАРКО БОБАЉ ИЗ БИКИЋ ДОЛА, ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ
darko-bobalj.jpg

После завршетка мастер студија у октобру прошле године на Природно-математичком факултету у Новом Саду на Департману за географију, туризам и угоститељство, Дарко Бобаљ из Бикић Дола, остао је на овом факултету да ради као истраживач-приправник односно асистент. Током лета је боравио у Бикић Долу што је била прилика за овај разговор о томе шта ради на факултету, какве има планове...

- Држим вежбе студентима из предмета геологија, картографија и теренски рад и наставне екскурзије. Ово је динамичан посао, а што се тиче теренског рада, по Војводини траје по четири дана, а од четири до шест дана по другим крајевима Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Студенти само упознају "географску личну карту" подручја на којем бораве и после тога полажу колоквијум - прича нам Дарко Бобаљ.

Каже да га највише привлачи геологија и то област вулкана и земљотреса те појаве које до њих доводе. Такође га привлачи и проучавање картографије и геоморфологије и на ту тему је написао рад о потоку Шидини, тачније о спречавању поплава и ерозији односно спирању земљишта. Овај стручан рад је објавио у зборнику факултета и имао је и усмену јавну презентацију. Доста користи стручну литературу и сазнања из ове области прати преко интернета. Написао је нови рад на тему "Природно-туристички потенцијали Фрушке Горе" и овај рад је послао у Неум на конгрес географа БиХ који ће се одржати почетком октобра. А какви су даљи планови?

- Сада сам на докторским студијама које трају три године, а сада ћу бити друга година. Када на крају ових студија одбраним докторску дисертацију волео бих да останем да радим као професор на факултету. А ако не онда бих морао размислити о одласку у иностранству - рече нам на крају Дарко Бобаљ.