Menu
RSS
A+ A A-

ЕВРОПСКА ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Поводом Европске заштите природе, Србија је ове године издала две марке, које претстављају изузетну лепоту и вредност природе, а то су Власинска висораван и Ђавоља Варош.

razglednica.jpgВЛАСИНСКА ВИСОРАВАН се налази у југоисточном делу Србије. На локацији данашњег језера налазила се једна од највећих тресава Балканског полуострва. Власина данас претставља природно добро, предео изузетних одлика, чији највреднији део претставља вештачко језеро. Основна вредност овог природног добра су квалитет воде и велико богатство рлофе и фауне, око 840 биљних врста. Посебна атракција су пловећа тресетна острва. Фауна Власина је такође богата врстама у оквиру којих има око 125 ратних птица а сисара 27 врста. Власинско језеро са својом воденом површином, разуђена обала, пашњаци и брезова шума, чине овај простор препознатљивим и јединственим.

ЂАВОЉА ВАРОШ се налази у централном делу Србије у срцу плаине Радан. То је споменик природе, настао узајамним дејством више природних сила, током веома дугог периода. Данас претстављају ерозивни феном са јединственим земљаним пирамидама и торњевима. Ових пирамида има преко 200. високих 2-15 мера а широких 3-5 метара, образованих у Пакленој јарузи. У стварању ових пирамида биле су атмосферске падавине, нарочито киша, која је вршила спирање и растварање глинених компоненти, и тако довела до стварања ерозивних бразда. Касније су ова дејства бивала све израженија, док се нису формирале пирамиде. Цео комплекс је изванредна атракција, и претставља јединствену природну творевину, великог научног, образованог и културно значаја.