ИДЕМО У БАЊЕ

Општинско удружење пензионера Шид ових дана је послао Оглас на адресе свих месних удружења у општини, као и средствима јавног информисања у којем се позивају сви пензионери корисници старосне, инвалидске и породичне пензије (запослени, самостална делатност и пољопривредници), да ће се путем овог Удр

ДОБРА ВЕСТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Општинско удружење пензионера Шид ових дана је послао Оглас на адресе свих месних удружења у општини, као и средствима јавног информисања у којем се позивају сви пензионери корисници старосне, инвалидске и породичне пензије (запослени, самостална делатност и пољопривредници), да ће се путем овог Удружења и Фонда за ПИО упућивати на рехабилитацију у РЦ центре и бањска лечилишта у трајању од 10 дана у току календарске године.

Рок за подношење пријава које ће се примати у Општинском удружењу пензионера у Шиду сваког радног дана изузев недеље и понедељка у времену од 9 до 12 часова, као и у месним удружењима (према њиховом радном времену) почиње да тече од 1    5, априла ове године. У пријаву је неопходно приложити:
- Извештај - чек од пензије за фебруар или март 2008. године
- Медицинску документацију
- Фотокопију личне карте

Један од услова за предају захтева је да висина пензије за потенцијалне кориснике бањског лечења и рехабилитације не може бити већа од 16.160 динара.