Мигранти у Шиду премештени у друге прихватне центре

У Шиду је спроведена акција измештања миграната. Како је и најављено мигранти који нису званично у систему, смештени у Прихватне центре

Мигранти у Шиду премештени у друге прихватне центре

У Шиду је спроведена акција измештања миграната. Како је и најављено мигранти који нису званично у систему, смештени у Прихватне центре.У Општини су евидентирани и дислоцирани ван Шида. Највећи део њих се налазио на простору Графосрема. У пратњи надлежних служби илегални мигранти су измештени ка другим прихватним центрима.

Пред зору јаке полицијске снаге у присуству лица из комесаријата и Општине Шид изместили су илегалне мигранате који су били лоцирани у напуштеним објектима на подручју Шида.

Највише их је било у објектима некадашњег Графосрема. Сагласност од стране власника објекта је дата надлежним службама да се акција спроведе.

"Око 150 лица је прво приведено у полицијску станицу Шид на евидентирање а потом су исти уредно смештени у аутобуски превоз. Из Шида су дислоцирани у друге средине које поседују прихватне центре за мигранте који су сада у систему", изјавио је Зоран Семеновић заменик председника Општине Шид.

Поред тога што су лица која су нелегално боравила на подручју Шида измештена ,објекти у којима су боравили биће или приведени намени власнка или уклоњени истичу надлежни.

За почетак предузећа у надлежности локалне самоуправе очистила су простор. Невладине организације које су помагале илегалан боравак миграната су о томе обавештене.

"У наредном периоду појачано ће се контролисати кретање миграната на подручју Општине Шид. Сви који буду легитимисани и утврди се да нису у легалним токовима спровешће се идентичан поступак измештања", рекао је Семеновић.