Шумица за пчеле уместо дивље депоније у Ердевику

Пројекат „Смело- Активне Заједнице”, Удружења грађана „Фрушкаћ” показао је одржив модел за трајно решавање проблема малих дивљих депонија

Пројекат „Смело- Активне Заједнице”, Удружења грађана „Фрушкаћ” показао је одржив модел за трајно решавање проблема малих дивљих депонија.

Шумица за пчеле уместо дивље депоније у Ердевику

Активисти и волонтери нису само уклонили дивљу депонију у Ердевику, општина Шид, на путу ка језеру Мохарач. Посадили су медоносно биље, поставили контејнер који се редовно празни и годину дана од почетка акције уверили се да је успела. Председник удружења грађана „Фрушкаћ” Никола Арежина је истакао да су показали да је могуће трајно уклонити дивље депоније.

- Месне заједнице које се годинама суочавају са овим проблемом до сада нису имале одговарајуће решење. Недуго након њиховог чишћења депоније су се поново стварале. Проблем дивљих депонија разликује се од села до села, али га је могуће решити – каже Арежина и додаје да је потребно показати посвећеност, едуковати мештане, поставити контејнере и редовно одностити смеће.

Посебно је важно уредити локацију у циљу креирања нове намене, пратити стање на локацији и применити казне као крајњу меру. На фотографијама из Ердевика види се да више нема депоније на путу ка језеру. Место је добило нову намену, сада је то Шумица за пчеле. Симболичан крај акције обележило је заједничко фарбање преградног бедема на месту некадашње депоније, како би се додатно улепшала локација, на којој су учествовали мештани и чланови Удружења грађана Брује и Липа. Пројекат је подржан програмом „Активне заједнице” Траг фондације.


В. Х.