Menu
RSS

Шидски портал™је интернет портал града Шида и општине, намењен је шиђанима (онима који су то некада били или који се тако осећају), користи за прикупљање и размену информација, текстова и догађаја на локално-глобалној мрежи „Интернету“, служи на корист шиђанима као својеврсна архива.

A+ A A-

Друштво учитеља “Сима Томовић” Шид

Шта је Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ (ДУСТ) је невладино, ванпартијско, самофинансирајуће струковно удружење учитеља из пет основних школа Општине Шид. Сарађује са свим невладиним и државним организацијама и институцијама у смислу струковног рада за учитеље.  

Када је и зашто основан ДУСТ ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ је основано 11.06.2004. године оснивачком скупштином у Шиду. ДУСТ је настао из велике потребе учитеља за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких искустава, дружењем и струковним повезивањем.

Где је седиште ДУСТ-а ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ нема своје седиште, што у многоме отежава рад. Своје активности подешавамо и одржавамо по разним просторима, у зависности од броја учесника и воље директора истих. До сада су нам многе установе излазиле у сусрет и ми им се и овом приликом захваљујемо.

Шта је до сада урадило Друштво учитеља „Сима Томовић“ ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ до сада је организовало неколико једнодневних семинара, десетак вишедневних (у сарадњи са Друштвом учитеља Ср.Митровице и МПС), промоције стручне литературе, уџбеника и наставних средстава, изложбе; Учешће на конференцијама; Информисање свих чланова; Обележавање стогодишњице рођења Симе Томовића;
Планова је много и надамо се да ћемо их остварити и уз Вашу помоћ за добробит наших учитеља, деце и школа, дакле образовања.

Како се финансира ДУСТ ?
Друштво учитеља „Сима Томовић“ се самофинансира чланарином и донацијама. Чланарина је индивидуална (док је у другим местима била колективна-школе су плаћале за  своје учитеље).
До сада је рад ДУСТ-а помогло Министарство просвете Србије – финансирајући семинар „Индивидуализација наставе математике у млађим разредима основне школе“.
Напомињем да ДУСТ нема запослене раднике, а све многобројне и разноврсне послове обављају чланови председништва и координатори волонтерски.

Програм рада Друштва учитеља „Сима Томовић“
1.Стручни скупови
Једнодневни и вишедневни семинари, курсеви, трибине, изложбе,...
2.Традиционални стручни скупови
Сабор учитеља Србије, Зимски сусрети учитеља, Годишња скупштина ДУСТ-а, скупови Удружења војвођанских учитеља...
3.Јубилеји, сусрети, промоције
5. октобар – Међународни Дан учитеља
8. новембар – Дан просветних радника
27. јануар – Свети Сава
12. април – Сремски фронт
10. јун – Дан ДУСТ-а
8. децембар – Дан УВУ – а

Сусрети са истакнутим педагозима и стручњацима, промоције стручне литературе и наставних средстава, изложбе учитеља.
4.Сталешка и организациона питања
Афирмисање ДУСТ-а, активности око учитељске библиотеке, билтена и оснивање услужног мултимедијалног центра при Друштву. Чланство у Удружењу војвођанских учитеља и Савезу учитеља Србије.

5. Сарадња са иностранством
Успостављање сарадње са колегама из иностранства и њиховим удружењима. Учешће ДУСТ-а на међународним учитељским конференцијама.

6. Сарадња са родитељима
Организовање трибина и предавања за родитеље.

7. Рад са децом
Организовање ваннаставних активности ученика организовањем књижевних вечери, ликовних конкурса и других активности.
8. Сарадња са другим учитељским удружењима
Успостављена сарадња са Савезом учитеља Србије, УВУ-ом и другим учитељским друштвима из Војводине и Србије.

9. Дружење учитеља
Другарске и кљижевне вечери, изложбе, посете биоскопу и позоришту, излети, екскурзије...

ПЛАН РАДА ДУСТ-а ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ 2009/2010.ГОДИНЕ
ЈАНУАР
Учешће на ЗС учитеља Србије
ФЕБРУАР
Учешће на Годишњој скупштини УВУ
Стручни скуп “Потреба и обавеза сталног стручног усавршавања”
МАРТ
Литерално-ликовни конкурси “Дани ћирилице”
Угледни час
Годишња скупштина ДУСТ-а
Обука за рад на рачунару; Изборни предмет “Од играчке до рачунара”
АПРИЛ
Организовање секција у ДУСТ-у
Семинар по договору
Промоција стручних часописа, литературе и дидактичког материјала
МАЈ
“ДЕТЕ ВАМ ПОЛАЗИ У ШКОЛУ”           -предавање (трибина) за родитеље будућих првака
Учешће у раду Међународне учитељске конференције
Стручни скуп “Припрема и реализација јавних наступа у ОШ
ЈУН
ДАН ДУСТ-а
Стручни скуп “Усклађеност програма и рада васпитача припремних група и учитеља првог разреда”


ДРУШТВО УЧИТЕЉА “СИМА ТОМОВИЋ” ШИД

Статистика

Број прегледа чланака
1135235