Skip to main content
  • Галерија слика "Сава Шумановић"
  • Историјат

Историјат галерије

Галерија слика «Сава Шумановић» основана  је 1952.године на темељу даровног уговора Персиде Шумановић, сликареве мајке. Легат од 417 уметничких дела смештен је у породичну кућу Шумановића, у којој се налазио Срески суд. 1989.год. извршена је адаптација и доградња објекта тако да се првобитан изложбени простор проширио  са 400м2  на 700м2. Самим тим омогућено је да истовремено буде изложен већи број слика.

zgradaОсновна делатност Галерије је чување и презентација слика добијених даровним уговором. Поред тога у Галерији је сакупљена богата документарна грађа, изузетно богата хемеротека, каталози са свих досадашњих изложби.

У саставу Галерије налази се и Спомен кућа Саве Шумановића, археолошка збирка «Градина на Босуту», антички саркофаг. Своје место у Галерији налази и ликовни круг «Сава Шумановић» у којем су окупљени локални сликари аматери.

Десет година након оснивања Галерије установљен је Меморијал Саве Шумановића, манифестација која се одржава сваке треће године.

Галерија слика «Сава Шумановић» поседује највећу збирку слика овог сликара. Од 1400 пописаних слика  уметнички фонд Галерије броји укупно 417 слика, од којих су 356 уља на платну, а остало су скице у разним техникама (цртеж, пастел, акварел, разблажена темпера). Највећи број слика припада последњем шидском периоду, односно насликане су у Шиду последње деценије сликаревог живота. Мањи  део збирке, али само по броју а не по значају, чине слике које је сликар донео са собом из Париза. У сталној поставци слика увек се налази од 90 до 130 слика у зависности од поставке, тако да је у свако доба посетиоцима омогућено да створе потпуни утисак о овом последњем, зрелом стваралачком периоду Саве Шумановића.

Након смрти Персиде Шумановић, у посед Галерије дошла су и многобројна документа која је она сачувала и која су од великог значаја за проучавање личности и дела Саве Шумановића, а како Галерија постоји дуги низ година њихов број се знатно увећао.

Пошто је Галерија најзначајнија културна установа у граду,  поред своје основне делатности организује и друге културне манифестације. Неке од њих су већ постале традиционалне, као што је Ускрс мог детињства, која се одвија у сарадњи са свим школама са територије шидске општине. Такође се организују промоције књига, песничке вечери, разни концерти и слична културна дешавања.