Skip to main content
  • Љубица Миљковић
  • ПАСИЈА

САВА ШУМАНОВИЋ - ПРЕПУШТАЊЕ ПАСИЈИ

САВА ШУМАНОВИЋ - ПРЕПУШТАЊЕ ПАСИЈИ

Издавачи
Галерија слика Сава Шумановић, Шид | Принтмедиа, Београд
За издаваче

Весна Буројевић | Гордана Перовић

Аутор монографије
Љубица Миљковић

Попис монографија и каталога
Љубица Јукић

Рецензенти
Вера Ристић | Никола Кусовац

Превод
Иван Стаменковић

Фотографије
Далибор Огризовић | Вељко Илић | Влада Поповић

Ликовно графичко решење
Огњен Ђокић

Штампа
ИГП Штампарија Загорац, Београд

Тираж
2000

Објављивање монографије омогућило је Министарство културе Србије

При реализацији су помогли :

Народни музеј, Београд ; Галерија Матице српске, Нови Сад ; Модерна галерија, Загреб ; Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад ; Галерија Артмедиа, Београд ; Народни музеј, Смедеревска Паланка ; Музеј града, Београд ; Музеј историје Југославије, Београд ; Народни музеј, Крагујевац ; Народни музеј, Цетиње ; Народна скупштина Србије, Београд ; Скупштина града Београда, Београд ; Генерални секретаријат председника Србије, Београд ; Музеј савремене уметности, Скопље ; Народни музеј, Зрењанин ; Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад ; Народна библиотека Србије, Београд ; Политика АД, Београд ; Црвени крст Србије, Београд ; Галерија Пале, Београд ; Радојица Михајловић, породица Митровић, породица Матовић, Бата Клепић, породица Милићевић, Веселин Мињевић, породица Цветковић, Нина Чалић, Симона и Вукашин Чупић, Предраг Миловановић, Предраг Грујић, Душко Кнежевић, Душко Вујошевић, Звонко Миљковић, Ђорђе Загорац, Драган Недељковић, Дејан Бојовић, Милан Љумовић, Милош Петковић, Александар Милојковић, Душан Банић, Радован Пиљак, Вељко Илић, Александар Цвјетиновић, Кристина Хорјак, Мирослав Петелин, Коста Васиљковић, Гордана Станишић, Евгенија Блануша, Јасна Марковић, Ана Панић, Мишела Блануша, Мирослав Родић, Даира Бранђолица-Павловић, власници који су желели да остану анонимни и, посебно, Вера Јелић и Јелица Ж. Миљковић.

Галерија слика Сава Шумановић, Принтмедиа и Љубица Миљковић најсрдачније захваљују.