Школа под торњићем - Шид

Шид, град са близу 16.000 становника, има значајне потенцијале у свим делатностима, који му дају перспективу да буде модеран град пожељан за савремен живот и стваралаштво. Шид је не само седиште општине и институција, већ пре свега трговачки, финансијски, индустријски , културни, и образовни центар општине.

Општину Шид чине 19 насељених места , 18 села и Шид као центар општине. Привредни потенцијал Шида највише је изражен у самом положају места, на тромеђи Р.Србије, Хрватске И Републике Српске.Простире се на површини од 687 км2, што чини 3,2% укупне територије Војводине.

Подручје општине располаже привредним ресурсима који обезбеђују основне претпоставке за повећање економске снаге и динамичнији развој општине. Међу значајније ресурсе убрајају се пољопривредно земљиште, шуме, водни ресурси,као и погодни услови за развој туризма.

Пољопривредно земљиште представља најобимнији и најзначајнији ресурс на који се ослања готово цела привреда ове регије. Подручје општине сврстава се у ред најбогатијих у Војводини по шумским површинама. Под шумама је око 22.000 ха.