МАЊЕ СТАНАРИНЕ

На 40-ој седници генералне комисије Општине Шид највише времена је посвећено разматрању приговора станара који се налазе у становима са којима располаже Општина Шид

На 40-ој седници генералне комисије Општине Шид највише времена је посвећено разматрању приговора станара који се налазе у становима са којима располаже Општина Шид

У два случаја Генерална комисија је усвојила приговоре станара и смањила првобитни износ док је један случај одложен и решаваће се по другом основу. На истој седници Генерална комисија је спровела лицитацију за давање у закуп осталог грађевинског земљишта у Шиду у улици Саве Шумановића. Лицитација за парцелу у К.О. Беркасово није одржана јер на њој нема услова за градњу.

Генерална комисија није прихватила захтев Српске православне црквене општине Шид за доделу на коришћење грађевинског земљишта у насељу Исток у Шиду из разлога јер за тај простор није урађен урбанистички план.