Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 1096
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 1124
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 1222
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 1102
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 1119
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1172
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1101
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 1114
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1233
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1215
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1414
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 1172
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1320
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 1124
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1268
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 1163
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 1188
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 1140
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1202
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1221
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1240
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 1166
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1211
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1224
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1216
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1257
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1238
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1268
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1182
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1252
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1312
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1385
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1280
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1471
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1477
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1333
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1229
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1443
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1420
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1254
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1298
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1338
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1493
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1242
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 1119