Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 1120
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 1153
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 1251
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 1133
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 1149
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1196
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1123
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 1137
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1254
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1244
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1446
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 1197
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1353
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 1149
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1289
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 1193
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 1213
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 1164
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1228
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1248
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1268
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 1186
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1235
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1246
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1242
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1280
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1261
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1294
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1209
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1281
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1348
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1417
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1311
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1504
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1508
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1365
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1253
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1464
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1456
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1275
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1326
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1368
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1519
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1271
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 1139