Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 1174
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 1212
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 1307
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 1186
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 1205
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1254
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 1170
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 1190
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 1302
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 1300
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 1499
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 1255
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 1407
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 1204
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 1345
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 1250
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 1272
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 1214
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 1283
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1301
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 1323
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 1234
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 1288
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 1295
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 1295
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 1329
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 1308
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 1349
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 1259
Кућно лечење Аутор В.М.А. 1338
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 1403
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1467
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 1368
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1561
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1562
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 1418
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 1305
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1519
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 1506
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 1327
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 1379
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 1427
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1569
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 1325
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 1195