ДУГОРОЧНИ ПЛАН-КАНАЛИЗАЦИЈА

Краткорочно гледано, а то је период од неких шест месеци, неопходно је да се уреди Дом културе. Мора се појачати струја и извршити кречење како би могли издавати салу и на тај начин остваривати приход. Потребно је уредити и школу и школско двориште и плато око Дома културе.

МИТАР ЂУРИКИН, В. Д. ПРЕДСЕДНИКА МЕСНЕ УПРАВЕ БЕРКАСОВО

djurika.jpg
У Месној управи Беркасово треба доста тога да се уради, а који су све планови, рекао нам је Митар Ђурикин, в.д. председника:
- Краткорочно гледано, а то је период од неких шест месеци, неопходно је да се уреди Дом културе. Мора се појачати струја и извршити кречење како би могли издавати салу и на тај начин остваривати приход. Потребно је уредити и школу и школско двориште и плато око Дома културе.

Дугорочно гледано то би била изградња канализације, а за ову инвестицију која много кошта су потребна средства од Покрајине и Републике посредством конкурса, а на канализацију би се тада могли прикључити и Бикић До и Привина Глава. Требало би изградити и зграду, чији су темељи урађени са три и два стана строго наменски рецимо за лекара или учитеља.