ПОТРЕБНО УРЕДИТИ ШКОЛУ

У месној управи Беркасово су зацртали краткорочне и дугорочне планове које треба остварити како би ово село било још уређеније али истовремено пружало и боље услове за свакодневни живот. Један од задатака је активирање културно-спортског живота, а велика пажња се поклања млађим нараштајима.

БЕРКАСОВО

djurika-skola.jpgУ месној управи Беркасово су зацртали краткорочне и дугорочне планове које треба остварити како би ово село било још уређеније али истовремено пружало и боље услове за свакодневни живот. Један од задатака је активирање културно-спортског живота, а велика пажња се поклања млађим нараштајима.

Како нам је рекао в.д. председника Месне управе Митар Ђурикин, потребно је уредити зграду школе јер влага узима "данак", а такође и школско двориште. Наиме једна зграда на суседној парцели уз школско двориште је у рушевном стању што представља опасност за ученике јер овај простор није ограђен.