ЗАТЕЧЕНИ ДУГОВИ

По папирима затекли смо дуг од 2.9 милиона динара према "Сремпуту" за асфалтирање улица у селу. Требало је тај асфалт нама, али да ли баш требало ући у дуг не знам - каже Познановић и наставља.

ГИБАРАЦ 

 Асфалтирање улица узрок дуговања од 2.9 милиона динара

gibarac-poznanovic.jpgНови председник Месне управе Гибарац је Зоран Познановић, који говори о затеченом стању:- По папирима затекли смо дуг од 2.9 милиона динара према "Сремпуту" за асфалтирање улица у селу. Требало је тај асфалт нама, али да ли баш требало ући у дуг не знам - каже Познановић и наставља.

Нама је неопходна фекална канализација. Прокопали смо канале на кључним местима за атмосферску  одводњу. Бар делимично смо покушали да решимо овај проблем, јер се вода са Фрушке горе слива у великим количинама.

Када говоримо о нашим плановима треба истаћи да до краја године намеравамо да се преселимо у нову зграду где ће бити смештена месна управа, амбуланта и пошта. Такође, оградићемо наш простор и разграничићемо школу од фудбалског клуба. У овом периоду ћемо направити и паркинг испред нове зграде, а у улици Фрушкогорска изградити 260 метара потпуно новог тротоара. Уколико будемо могли обавили би и насипање атарских путева, а жеља нам је и прављење обилазнице из атара да механизација не иде кроз центар села када се износи летина са њива. Наставићемо ми помагати и завршне радове на изградњи цркве. Наш прилив средстава је мали, 100-120 хиљада динара а само за "Сремпут" рата је 108 хиљада, шта треба измирити у току од 30 месеци тако да то ми не можемо сами. Општина нам је обећала помоћ за тај дуг - завршава свој осврт Познановић.