ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДСТАВКИ И ЖАЛБИ

Према речима Стевана Арамбашића грађани шидске општине највише се жале на рад судова, државних органа, националне службе за запошљавање, локалне самоуправе као и јавних предузећа

ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА У ПОСЕТИ ШИДСКОЈ ОПШТИНИ

Према речима Стевана Арамбашића грађани шидске општине највише се жале на рад судова, државних органа, националне службе за запошљавање, локалне самоуправе као и јавних предузећа
ombusman.jpg

Иако се у овим врелим летњим данима очекивало да ће посета заменика покрајинског омбудсмана Стевана Арамбашића протећи са скромном посетом није било тако. Напротив и сам заменик је био изненађен да га је тим поводом посетило близу 30 грађана шидске општине који су му изнели своје проблеме са којима су суочени.

"Као независтан и самосталан орган Скупштине АП Војводине превасходни нам је задатак заштита и унапређење људских права. У претходних пет година колико постоји ова институција упућено нам је преко 6 хиљада представки и жалби грађана Војводине.

Оно што смо данас у разговору са грађанима шидске општине сазнали односно проблеми због којих су се нама обратили у великој мери су слични проблемима и у другим градовима и општинама Војводине. Доминирају притужбе на рад судова, појединих органа државне управе као и проблеми са јавним комуналним предузећима и проблематика везана за област пензијског-инвалидског осигурања" наглашава Арамбашић.

Према његовим речима под рада у седишту покрајинског омбудсмана у Новом Саду и канцеларијама у Панчеву и Суботици у последње време покрајински омбудсман као и његови заменик и помоћници обилазе све општине у Војводини како би се што непосредније упознали са проблемима са којима су суочени грађани Војводине. "Након обављеног разговора и увида у представке и жалбе ми смо у обавези да најкасније за месец дана поступимо по тој представци.

Наравно ми смо тај рок знатно скратили а о свим новинама у поступку благовремено обавештавамо подносиоце представки и жалби. Оно што нашу институцију издваја од осталих је пре свега наше питање упућено органу или служби на које се грађани жале. А то је, како они виде решење тог проблема? Искуство нам говори да у тим случајевима већ у првом степену односно одговору надлежног органа решимо највећи број представки и жалби истиче Арамбашић.

У нашем раду имамо веома добру сарадњу са канцеларијом председника Републике као и другим институцијама у Покрајини и Републици све у циљу да решимо што рећи број проблема који тиште наше грађане. Очекујем да ће велики број грађана шидске општине веома брзо добити одговоре на своје представке и жалбе чиме ће се још једном потврдити пуна оправданост постојања ове институције у Војводини" изјавио је заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић приликом своје радне посете шидској општини.